Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mitmekeelsed kohtumised tulemuslikumaks

Suulise tõlke peadirektoraat kindlustab tõlkidega 10 000–11 000 kohtumist aastas. Tõlk peab võimaldama suhelda neil osalejatel, kel puudub ühine keel. Meie kogemuse kohaselt on osalejate suhtlemisoskused mitmekeelse kohtumise töös esmatähtsad. Mida suuremat arvu keeli kasutatakse ning mida keerulisem on tõlkekorraldus, seda enam peab see väide paika.

Mitmekeelset kohtumist juhatades või seal osaledes tasub mõelda sellele, kuidas tõlkimine sõnumit mõjutab. Tõlkide ülesanne on aidata kohtumisel kulgeda nii nagu see toimub siis, kui kõik räägivad ühte keelt. Teabevahetuse parandamiseks mitmekeelsel kohtumisel on meil järgmised näpunäited.

Alltoodud soovitustes arvestatakse eelkõige töötingimustega Euroopa Komisjonis, kuid need kehtivad üldiselt kõigi kohtumiste puhul, kus kasutatakse tõlget. Soovitusi võib kopeerida või linkida, et kasutada neis sisalduvat teavet.