Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Οδηγίες για την επιτυχή διεξαγωγή πολύγλωσσων συνεδριάσεων

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας εξασφαλίζει τη διερμηνεία για 10.000 έως 11.000 συνεδριάσεις ετησίως. Αποστολή των διερμηνέων είναι να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα. Ωστόσο, από την πείρα μας συνάγεται ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων αποτελούν επίσης σημαντικότατο παράγοντα για μια επιτυχή πολύγλωσση συνεδρίαση. Το γεγονός αυτό καθίσταται εμφανέστερο όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων γλωσσών και όσο πιο σύνθετες οι ρυθμίσεις σχετικά με τη διερμηνεία.

Όταν ασκείτε την προεδρία ή συμμετέχετε σε πολύγλωσση συνεδρίαση, είναι χρήσιμο να σκέφτεστε πώς θα γίνει κατανοητό το μήνυμά σας μέσω της διερμηνείας. Οι διερμηνείς βοηθούν ώστε η συνεδρίαση να διεξάγεται απρόσκοπτα όπως θα συνέβαινε αν όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα. Οι ακόλουθες οδηγίες αποσκοπούν στο να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας στα πλαίσια της συνεδρίασής σας.

Οι οδηγίες αφορούν ειδικότερα τις συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ισχύουν γενικά για όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται διερμηνεία. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες και να δημιουργήσετε συνδέσμους προς αυτές από τις ημερήσιες διατάξεις σας ή τους δικτυακούς σας τόπους.