Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jak zajistit úspěšné mnohojazyčné jednání

Generální ředitelství pro tlumočení zabezpečuje tlumočníky pro 10 000 až 11 000 jednání ročně. Úkolem tlumočníků je umožnit komunikaci mezi účastníky jednání, kteří nesdílejí společný jazyk. Naše zkušenosti ukazují, že při mnohojazyčných jednáních sehrávají velkou roli rovněž komunikační schopnosti účastníků. Čím vyšší je počet používaných jazyků a složitější režim tlumočení, tím pravdivější je toto tvrzení.

Pokud předsedáte zasedání nebo se účastníte mnohojazyčného jednání, je důležité, abyste mysleli na to, jakým způsobem bude vaše sdělení přetlumočeno . Tlumočníci přispívají k tomu, aby jednání probíhalo stejným způsobem, jako kdyby všichni jeho účastníci hovořili tímtéž jazykem. Následující návod vám pomůže dosáhnout během vašich jednání co nejúčinnější komunikace.

Níže uvedené návrhy se vztahují zejména k pracovním podmínkám prosazovaným Evropskou komisí, ale všeobecně platí pro veškerá tlumočená jednání. Informace, které obsahují tyto stránky, můžete libovolně kopírovat či využívat a můžete si k nim vytvořit odkazy ze svých programů jednání nebo webových stránek.