Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Как да накараме многоезичните заседания да работят за нас

ГД "Устен превод" осигурява устни преводачи за 10 000 -11000 заседания и конференции всяка година. Задачата на преводачите е да направят възможна комуникацията между участници, които нямат общ език. Нашият опит показва, че при многоезично заседание от съществено значение са и комуникативните умения. И това е толкова по-вярно, колкото е по-голям броят на използваните езици и колкото по-сложна е преводаческата езикова комбинация.

Ако сте председателстващ или участник в многоезично заседание, помислете как да предадете вашето послание чрез превода. Ролята на преводачите е да помогнат заседанието да се проведе така, сякаш всички говорят на един и същ език. По-долу даваме някои идеи, за да ви помогнем да постигнете възможно най-добро качество на комуникациятана вашето заседание.

Тези предложения се отнасят конкретно до работните условия, предлагани от Европейската комисия, но са по принцип валидни за всички заседания с устен превод. Можете свободно да копирате или използвате дадената тук информация и да създавате линкове към нея от ваши интернет страници.