Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Flerspråkiga webbsändningar med chatt

Vid virtuella konferenser kombinerar man ofta fler olika kommunikationshjälpmedel. GD Tolkning använder en kombination av följande hjälpmedel :

  • ”Webbsändning” som gör det möjligt för människor var som helst att följa en konferens på något av de språk som det simultantolkas till på mötet;


  • En interaktiv webbchatt. Genom dessa kan personer på annan plats än i möteslokalen ställa frågor eller göra inlägg skriftligt på sitt eget språk. Om en fråga är av allmänt intresse, tas den upp under diskussionspanelens frågestund. Frågan läses upp (och tolkas) i möteslokalen och de deltagare som befinner sig på annan plats får svaret i direktsändning. Om du har ställt en detaljfråga eller en fråga som inte är av allmänt intresse besvaras den av en grupp experter direkt på chattlinjen.

Virtuella konferenser

Ett exempel på en virtuell konferens

Europeiska kommissionen anordnar en informationsträff för potentiella deltagare i en upphandling eller en ansökningsomgång för projektförslag.

Kommissionen informerar om hur det går till att lämna in ett anbud eller ett projektförslag via en webbsändning. Kommissionens personal i Bryssel gör en presentation med hjälp av ett bildspel. Potentiella anbudsgivare tittar på utsändningen på sin dator över Internet i de länder där de befinner sig och kan ställa frågor via chattlinjen. Efter ett par minuter besvaras frågorna, eventuellt efter tolkning, av kommissionens personal i webbsändningen.

Ett annat exempel på en virtuell konferens: En vetenskaplig konferens

Europeiska kommissionen anordnar en konferens i Bryssel eller på ett konferenscenter någonstans i Europa. 400 deltagare får plats i lokalen, men många fler är intresserade av att lyssna på hela konferensen eller ett visst anförande och ställa frågor.

De deltagare som inte får rum eller som inte har möjlighet att resa till konferensen kan följa evenemanget på nätet och se bilder som om de vore på plats. De kan lyssna till något av de språk som det simultantolkas till på konferensen. ”Virtuella deltagare” kan ställa frågor via chattlinjen eller bara följa konversationen i chatten. Europeiska kommissionens personal besvarar frågorna från chatten skriftligt eller, om frågorna är av allmänt intresse, i direktsändning på nätet under en frågestund.

Virtual conferences

Hur kan jag delta?

För att delta i en virtuell konferens behöver måste du koppla upp dig mot:

  • webbsändningen och
  • chatten.

Länkar finns på chattsidan på Europa. I vissa fall är deltagandet begränsat och då sänds länkarna per e-post och det krävs lösenord för att komma in på sändningen.

Som exempel på hur tekniken används kan du titta på de virtuella möjligheter som kommissionen erbjuder inom ramen för sitt ManagEnergy-initiativexternal link och som generaldirektoratet för transport och energi har tagit fram i samarbete med generaldirektoratet för tolkning.

Om du vill veta mer, skicka dina frågor till scic-newtech@ec.europa.euexternal link