Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Viacjazyčné webové vysielanie kombinované s internetovou diskusiou

Virtuálne konferencie často kombinujú niekoľko mediálnych nástrojov. GR pre tlmočenie zvyčajne poskytuje kombináciu týchto postupov :

  • Webové vysielanie, ktoré umožňuje kdekoľvek sa nachádzajúcim účastníkom sledovať konferenciu v zasadacej miestnosti v ktoromkoľvek jazyku, pre ktorý je zabezpečené simultánne tlmočenie;


  • Interaktívne internetové diskusné zasadnutie. Vzdialení účastníci môžu napísať otázky alebo pripomienky v svojom vlastnom jazyku. Ak je odpoveď vo všeobecnom záujme, preposiela sa ďalej na panelovú diskusiu počas prezentácie otázok a odpovedí, bude nahlas prečítaná (a tlmočená) v zasadacej miestnosti a vzdialení účastníci dostanú odpoveď prostredníctvom webového prenosu prúdu údajov. Ak je vaša otázka veľmi odborná alebo nie je vo všeobecnom záujme, skupina odborníkov vám priamo odpovie na (písomnej) diskusnej linke.

Virtuálne konferencie

Príklad virtuálnej konferencie

Európska komisia organizuje „rokovací deň“ pre možných účastníkov verejnej súťaže alebo výzvy na predkladanie návrhov.

Informácie o tom, ako reagovať, sa poskytujú prostredníctvom webového prenosu prúdu údajov. Zamestnanci Európskej komisie v Bruseli robievajú prezentácie, na ktorých používajú na vysvetlenie relevantných informácií obrázky. Účastníci verejnej súťaže sa pri sledovaní webového prenosu prúdu údajov na svojom počítači pripojenom k internetu z vlastnej krajiny môžu pýtať otázky prostredníctvom diskusnej linky; na otázky (po pretlmočení, ak je zabezpečené) odpovedia úradníci v priebehu niekoľkých minút prostredníctvom webového vysielania.

Iný príklad virtuálnej konferencie: vedecká konferencia

Európska komisia organizuje konferenciu v Bruseli alebo niekde inde v Európe v konferenčnom centre. Do konferenčnej sály sa zmestí 400 účastníkov, ale záujemcov, ktorí by chceli sledovať celú konferenciu alebo špecifickú prezentáciu a položiť otázky, je oveľa viac.

Účastníci, pre ktorých už nie je miesto alebo ktorí nemôžu pricestovať na konferenciu, môžu sledovať celé podujatie, ktoré sa naživo prenáša prúdom údajov a môžu vidieť obrázky, ako keby boli v sále. Konferenciu môžu sledovať v ktoromkoľvek jazyku, v ktorom je zabezpečené tlmočenie v sále. „Virtuálni účastníci“ môžu klásť otázky prostredníctvom diskusnej linky alebo jednoducho sledovať diskusiu; na otázky z diskusie odpovedajú zamestnanci Európskej komisie písomne, alebo ak je to otázka verejného záujmu, prostredníctvom webového vysielania počas prezentácie otázok a odpovedí.

Virtual conferences

 

 

Ako sa môžem zúčastniť?

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť na virtuálnej konferencii, bude potrebné, aby ste sa pripojili na:

  • webové vysielanie a
  • internetovú diskusiu.

Odkazy sa zvyčajne uvádzajú na tej istej informačnej stránke. V prípade niektorých podujatí s obmedzenou účasťou sa odkazy zasielajú elektronickou poštou alebo si prístup na stránku prúdového prenosu údajov vyžaduje prístupové heslo.

Ako príklad fungovania tohto postupu si môžete pozrieť možnosti využitia internetu v rámci iniciatívy ManagEnergyexternal link, ktoré vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku a dopravu spoločne s GR pre tlmočenie.

Podrobnejšie informácie získate, ak pošlete email na adresu : scic-newtech@ec.europa.euexternal link