Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Wielojęzyczne konferencje transmitowane na żywo w Internecie połączone z czatem internetowym

Wirtualne konferencje często łączą różne rozwiązania medialne. DG ds. Tłumaczeń Ustnych łączy zazwyczaj następujące elementy:

  • Przekaz internetowy pozwalający osobom znajdującym się w różnych miejscach śledzić przebieg konferencji w językach, na które konferencja jest tłumaczona;


  • Interaktywny czat internetowy: nieobecni na miejscu uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania i przekazywać uwagi w swym języku ojczystym. Jeśli odpowiedź może okazać się użyteczna dla pozostałych osób, jest ona przekazywana do panelu dyskusyjnego podczas sesji pytań i odpowiedzi i jest odczytywana na głos (i tłumaczona) w sali konferencyjnej, a osoby nieobecne na sali mogą usłyszeć odpowiedź dzięki przekazowi przy użyciu mediów strumieniowych. Jeśli zadane pytanie jest bardzo techniczne lub jeśli nie jest interesujące dla pozostałych uczestników, odpowiedzi na nie udzieli grupa ekspertów za pośrednictwem (pisemnego) czatu internetowego.

Konferencje wirtualne

Przykład konferencji wirtualnej

Komisja Europejska organizuje „dzień negocjacji" dla potencjalnych uczestników przetargu lub zaproszenia do składania wniosków.

Informacje o tym, w jaki sposób odpowiedzieć na to zaproszenie są przekazane przy użyciu mediów strumieniowych. Do zaprezentowania ważnych informacji pracownicy Komisji w Brukseli wykorzystują pokaz slajdów. Oferenci śledzą prezentację na ekranach komputerów w swych krajach dzięki transmisji na żywo w Internecie. Mogą oni zadawać pytania za pośrednictwem czatu online. Następnie pracownicy Komisji udzielają odpowiedzi na te pytania (po ich ewentualnym przetłumaczeniu), które również są transmitowane na żywo w Internecie.

Inny przykład wirtualnej konferencji: konferencja naukowa

Komisja Europejska organizuje konferencję w Brukseli lub w centrum konferencyjnym w innym kraju. Sala konferencyjna może pomieścić 400 uczestników, tymczasem wiele innych osób chciałoby wziąć udział w całej konferencji lub w jej części oraz mieć możliwość zadawania pytań.

Osoby, którym nie udało się dostać na konferencję mogą śledzić jej przebieg za pośrednictwem bezpośredniego przekazu strumieniowego oraz oglądać slajdy tak, jakby byli oni obecni na sali. Mogą słuchać konferencji w jednym z języków, na który zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne na sali. Wirtualni uczestnicy mogą zadawać pytania za pośrednictwem czatu online lub po prostu przyglądać się „czatowym" rozmowom. Pracownicy Komisji udzielają pisemnych odpowiedzi na pytania, które zadano podczas czatu lub, jeśli odpowiedź na nie może być interesująca dla pozostałych osób, udzielają odpowiedzi ustnych transmitowanych na żywo w Internecie.

Virtual conferences

 

 

W jaki sposób można wziąć udział w konferencji wirtualnej?

Aby uczestniczyć w konferencji wirtualnej, trzeba połączyć się z:

  • prezentacją multimedialną przekazywaną przy pomocy mediów strumieniowych
  • czatem.

Zazwyczaj linki podane są na stronie informującej o takiej konferencji. W przypadku konferencji, w których udział jest ograniczony, linki wysyłane są pocztą elektroniczną lub dostęp na stronę, na której transmitowana jest konferencja jest chroniony hasłem.

Aby zobaczyć konkretny przykład wykorzystania tej technologii, prosimy zapoznać się z wirtualnymi rozwiązaniami w ramach inicjatywy ManagEnergyexternal link opracowanej wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu oraz DG ds. Tłumaczeń Ustnych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy wysłać wiadomość do scic-newtech@ec.europa.euexternal link