Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Tīmekļapraide kombinācijā ar dialogu tiešsaistē

Virtuālas konferences bieži vien apvieno vairākus mēdiju līdzekļus. Mutiskās tulkošanas ĢD parasti nodrošina šādu kombināciju :

  • „Tīmekļapraide”, kas ļauj cilvēkiem, kas nesēž konferences telpā, sekot konferences gaitai jebkurā no valodām, kurām sanāksmes telpā tiek nodrošināta sinhronā tulkošana


  • Savstarpēja tiešsaistes dialoga sesija. Attāli dalībnieki var ierakstīt jautājumus vai piezīmes savā valodā. Ja atbilde ir vispārēji nozīmīga, to nosūta uz paneļa diskusiju jautājumu un atbilžu sesijas laikā. Tā tiks nolasīta (un iztulkota) sanāksmes telpā, un attālie dalībnieki saņems atbildi, pateicoties satura pārraidei tīmeklī. Ja jautājums būs ļoti tehnisks un nebūs vispārēji nozīmīgs, speciālisti jums atbildēs tieši, izmantojot tiešsaistes (rakstiskā) dialoga kanālu.

Virtuālas konferences

Virtuālas konferences piemērs

Eiropas Komisija organizē „apspriežu dienu” potenciālajiem dalībniekiem.

Informācija par to, kā atbildēt, tiek sniegta, izmantojot satura pārraidi tīmeklī. Eiropas Komisijas darbinieki Briselē īsteno prezentācijas, izmantojot slīdus, lai izskaidrotu attiecīgu informāciju. Potenciālie dalībnieki, atbilstīgi informācijai, kas tiek pārraidīta tīmeklī un aplūkojama viņu datoros, kas pievienoti Internet tīklam viņu pašu valstī, var uzdot jautājumus, izmantojot tiešsaistes dialoga kanālu. Uz jautājumiem (pēc tam, kad tie attiecīgā gadījumā būs pārtulkoti) atbild amatpersonas pāris minūšu laikā, pateicoties pārraidei tīmeklī.

Cits virtuālas konferences piemērs: Zinātniska konference

Eiropas Komisija organizē konferenci Briselē vai kur citur kādā Eiropas konferenču centrā. Konferenču telpa paredzēta 400 dalībniekiem, bet daudzi citi ir ieinteresēti noklausīties konferenci pilnībā vai kādu atsevišķu prezentāciju un uzdot jautājumus.

Dalībnieki, kas nevar atbraukt uz konferenci, var pilnā mērā sekot notikuma gaitai, kas tiek pārraidīta tiešsaistē, un var redzēt slīdus tā, it kā viņi atrastos konferences telpā. Viņi var klausīties jebkuru no valodām, kurai tiek nodrošināta sinhronā tulkošana uz vietas. „Virtuālie dalībnieki” var uzdot jautājumus, izmantojot tiešsaistes dialoga kanālu, vai vienkārši sekot dialogam; uz jautājumiem no tiešsaistes dialoga atbild Eiropas Komisijas darbinieki rakstiski vai gadījumā, kad ir vispārēja interese, jautājumu un atbilžu sesijas laikā, izmantojot satura pārraidi tīmeklī.

Virtual conferences

 

 

Kā es varu piedalīties?

Lai piedalītos virtuālā konferencē, jums jāpievienojas:

  • pārraidei tīmeklī un
  • dialogam tiešsaistē.

 

Saites parasti ir atrodamas tajā pašā konferencei veltītajā lapā. Dažos gadījumos, kad dalība ir ierobežota, saites tiek nosūtītas pa e-pastu, vai tiešsaistē aplūkojamā lapa ir pieejama tikai pēc paroles ievadīšanas.

Piemērs šādas tehnoloģijas izmantojumam ir ManagEnergy iniciatīvas virtuālā programmatūraexternal link, ko Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ĢD izstrādājusi sadarbībā ar Mutiskās tulkošanas ĢD.

Sīkākai informācijai sūtiet e-pastu uz adresi scic-newtech@ec.europa.euexternal link