Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Višejezični prijenos putem interneta u kombinaciji s čavrljanjem na internetu

Virtualne konferencije često kombiniraju nekoliko medijskih alata. Glavna uprava za usmeno prevođenje obično nudi kombinaciju :

  • "Prijenosa putem interneta" koji omogućava ljudima koji se nalaze negdje drugdje da prate konferenciju na bilo kojem jeziku na koji je osiguran simultani prijevod u prostoriji za sastanke;


  • Interaktivne sesije "čavljanja" na internetu. Udaljeni sudionici mogu upisivati pitanja ili komentare na svom jeziku. Ako je odgovor od općeg interesa, prosljeđuje se na raspravu tijekom sesije pitanja i odgovora; čitat će se na glas (i prevoditi) u prostoriji za sastanke i udaljeni sudionici dobit će odgovor prijenosom putem interneta. Ako je vaše pitanje tehničko ili nije od općeg interesa, stručnjaci će vam odgovoriti izravno na (pisanoj) liniji čavrljanja.

Virtual conferences

Primjer virtualne konferencije

Europska komisija organizira "dan pregovora" za potencijalne sudionike u natječaju ili pozivu na podnošenje ponuda.

Informacije o tome kako odgovoriti daju se putem prijenosa putem interneta. Zaposlenici Europske komisije u Bruxellesu izlažu prezentacije i pomoću slajdova objašnjavaju važne informacije. Podnositelji ponuda, prateći prijenos putem interneta na svome računalu spojeni na internet u svojoj zemlji, mogu postavljati pitanja putem linije čavrljanja; na pitanja (nakon prijevoda, ako ga ima) službenici odgovaraju u roku od par minuta putem prijenosa putem interneta.

Još jedan primjer virtualne konferencije Znanstvena konferencija

Europska komisija organizira konferenciju u Bruxellesu ili u konferencijskom centru negdje drugdje u Europi. U konferencijsku dvoranu može stati 400 sudionika, ali ima ih mnogo više koji su zainteresirani slušati cijelu konferenciju ili određenu prezentaciju i postavljati pitanja.

Sudionici koji ne mogu dobiti mjesto ili putovati na konferenciju, mogu slijediti cijelo događanje uživo putem interneta i vidjeti slajdove kao da su u istoj prostoriji. Mogu slušati izlaganja na bilo kojem od jezika za koje je u prostoriji osiguran simultani prijevod. "Virtualni sudionici" mogu postavljati pitanja putem linije za čavrljanje ili jednostavno slijediti razgovor u čavrljanju; na pitanja iz čavrljanja odgovaraju zaposlenici Europske komisije u pisanom obliku ili, ako su od općeg interesa, putem prijenosa putem interneta za vrijeme sesije pitanja i odgovora.

Virtual conferences

 

 

Kako mogu sudjelovati?

Kako biste mogli sudjelovati u virtualnoj konferenciji, morate se pridružiti:

  • prijenosu putem interneta i
  • čavrljanju.

Poveznice se obično daju na istoj stranici s obavijestima. Kada se radi o događanjima s ograničenim sudjelovanjem, poveznice se šalju e-poštom ili je za pristup stranici za prijenos putem interneta potrebna lozinka.

Za primjer toga kako se može koristiti ova tehnologija možete pogledati virtualnu opremu u okviru inicijative ManagEnergyexternal link koju je Glavna uprava za energiju i promet Europske komisije razvila u suradnji s Glavnom upravom za usmeno prevođenje.

Za više informacija pošaljite poruku na scic-newtech@ec.europa.euexternal link.