Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Πολύγλωσση δικτυακή μετάδοση συνδυαζόμενη με δικτυακή συζήτηση

Κατά τις εικονικές συνεδριάσεις συχνά συνδυάζονται διάφορα πολυμέσα. Η ΓΔ Διερμηνείας προσφέρει συνήθως συνδυασμό των εξής :

  • της "δικτυακής μετάδοσης" που επιτρέπει σε άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση εξ αποστάσεως, σε μια από τις γλώσσες για τις οποίες παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην αίθουσα συνεδρίασης, και;


  • μιας διαδραστικής "δικτυακής συζήτησης" (chat) . Οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες μπορούν να πληκτρολογήσουν τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις στη γλώσσα τους. Αν η ερώτηση είναι γενικού ενδιαφέροντος, υποβάλλεται προς συζήτηση στο πάνελ την ώρα των ερωταποκρίσεων· διαβάζεται (και υποβάλλεται σε διερμηνεία) στην αίθουσα συνεδρίασης ενώ οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες λαμβάνουν την απάντηση μέσω συνεχούς ροής. Αν η ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα τεχνική ή δεν ενδιαφέρει το ευρύ κοινό, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα σας απαντήσει γραπτώς απευθείας μέσω της γραμμής της δικτυακής συζήτησης.

Εικονικές συνεδριάσεις

Παράδειγμα εικονικής συνεδρίασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια "ενημερωτική ημερίδα" για τυχόν ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή προτάσεων.

Παρέχονται σχετικές πληροφορίες μέσω συνεχούς ροής (web streaming). Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες θα χρησιμοποιήσουν διαφάνειες κατά τις παρουσιάσεις τους προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, παρακολουθώντας τη δικτυακή μετάδοση στον υπολογιστή τους από τη χώρα τους μέσω του Διαδικτύου, μπορούν να θέσουν ερωτήσεις απευθείας μέσω της γραμμής συζήτησης (chat line)· οι ερωτήσεις (μετά τη διερμηνεία, εφόσον προβλέπεται) απαντώνται από υπαλλήλους μέσα σε λίγα λεπτά στα πλαίσια της δικτυακής μετάδοσης(web casting).

Άλλο παράδειγμα εικονικής συνεδρίασης: Επιστημονική συνεδρίαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνεδρίαση στις Βρυξέλλες ή σε συνεδριακό κέντρο κάπου αλλού στην Ευρώπη. Η αίθουσα συνεδρίασης μπορεί να δεχθεί 400 άτομα, αλλά πολύ περισσότερα άτομα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη συνεδρίαση ή συγκεκριμένη εισήγηση και να θέσουν ερωτήματα.

Οι συμμετέχοντες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν θέση ή να ταξιδέψουν για τη συνεδρίαση, μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το γεγονός το οποίο μεταδίδεται ‘ζωντανά’ και να δουν διαφάνειες σαν να βρίσκονταν στην αίθουσα. Μπορούν να ακούσουν τις συζητήσεις σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες για τις οποίες παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην αίθουσα. Οι "εικονικοί συμμετέχοντες" μπορούν να θέτουν ερωτήματα απευθείας μέσω της γραμμής συζήτησης· ερωτήματα που τίθενται μέσω της γραμμής συζήτησης απαντώνται από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γραπτώς ή, εάν είναι γενικού ενδιαφέροντος, μέσω της δικτυακής μετάδοσης την ώρα των ερωτοαποκρίσεων.

Virtual conferences

 

 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Για να συμμετάσχετε σε μια εικονική συνεδρίαση θα πρέπει να συνδεθείτε με:

  • τη δικτυακή μετάδοση και
  • τη γραμμή δικτυακής συζήτησης.

Οι σύνδεσμοι εμφανίζονται κατά κανόνα στη σελίδα της ανακοίνωσης. Για ορισμένες συνεδριάσεις περιορισμένης συμμετοχής, οι σύνδεσμοι αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή προβλέπεται η χρήση κωδικού για την πρόσβαση στη σελίδα της δικτυακής μετάδοσης.

Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής αποτελεί η εικονική υποδομή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ManagEnergyexternal link της Επιτροπής την οποία έχει αναπτύξει η ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών από κοινού με τη ΓΔ Διερμηνείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση scic-newtech@ec.europa.euexternal link