Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mnohojazyčné internetové vysílání v kombinaci s textovou konverzací

Virtuální konference často kombinují několik mediálních nástrojů. GŘ pro tlumočení obvykle využívá kombinaci :

  • internetového vysílání (tzv. webcasting), které umožňuje osobám, které nejsou přítomny v konferenčním sále, sledovat konferenci v kterémkoli z jazyků, do nichž se v konferenčním sále tlumočí;


  • interaktivní textové konverzace (tzv. chat). Účastníci sledující konferenci přes internet mohou psát otázky nebo poznámky ve svém jazyce. Jestliže je otázka zajímavá pro všechny účastníky, přepošle se do diskuzního fóra k zodpovězení v části pro otázky. Bude přečtena (a přetlumočena) v zasedacím sále a internetoví účastníci uvidí odpověď prostřednictvím internetového vysílání. Pokud je vaše otázka velmi odborná nebo není zajímavá pro všechny účastníky, odpoví vám tým odborníků prostřednictvím textové konverzace.

Virtuální konference

Příklad virtuální konference

Evropská komise pořádá „vyjednávací den“ pro potenciální účastníky nabídkového řízení.

Informace o účasti v soutěži jsou poskytovány prostřednictvím internetového vysílání. Zaměstnanci Evropské komise v Bruselu za pomoci vizuálních prezentací vysvětlují potřebné informace. Účastníci řízení sledují vysílání na svých počítačích připojených k internetu ve svých zemích a mohou klást otázky prostřednictvím řádku pro textovou konverzaci. Na otázky (po případném přetlumočení) odpovídají úředníci přes internetové vysílání během několika minut.

Další příklad virtuální konference: vědecká konference

Evropská komise pořádá konferenci v konferenčním centru v Bruselu nebo kdekoli jinde v Evropě. Konferenční sál pojme 400 účastníků, avšak zájemců o účast na celé konferenci nebo o vyslechnutí určitého příspěvku s možností položit otázku je mnohem více.

Účastníci, kterým se nepodaří zajistit si na konferenci místo nebo kteří nemohou přijet, mohou sledovat celou akci živě přes internet a mohou vidět prezentace, jako kdyby byli přímo v sále. Mohou si zvolit kterýkoli z jazyků, do nichž se v sále simultánně tlumočí. „Virtuální účastníci“ mohou klást otázky prostřednictvím řádku pro textovou konverzaci nebo jen textovou konverzaci sledovat. Otázky z textové konverzace zodpoví zaměstnanci Evropské komise písemně, nebo v případě otázek, které jsou zajímavé pro všechny účastníky, přes internetové vysílání v části pro otázky.

Virtual conferences

 

 

Jak se mohu zúčastnit ?

Pro účast na virtuální konferenci se musíte připojit k:

  • internetovému vysílání a
  • textové konverzaci.

Odkazy jsou obvykle uvedeny na stránce s oznámením. Jen v případě některých akcí s omezeným přístupem se odkazy rozesílají e-mailem nebo je přístup na stránku s internetovým vysíláním chráněn heslem.

Příkladem využití této technologie může být virtuální prostor iniciativy ManagEnergy"external link, který vytvořilo generální ředitelství EK pro energetiku a dopravu společně s generálním ředitelstvím pro tlumočení.

Pro více informací pište na adresu scic-newtech@ec.europa.euexternal link