Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Многоезичен уебкаст, съчетан с интернет чат

Виртуалните конференции често съчетават няколко медийни инструмента. ГД "Устен превод" обикновено осигурява комбинация от :

  • "Уебкастинг", който позволява хора от различни места да следят конференцията на всеки от езиците, на които се превежда симултанно в залата;


  • Интерактивен сеанс на интернет "чат". Участниците от дистанция могат да напишат въпрос или коментар на своя език. Ако представлява интерес за повече хора, отговорът се препраща към общата дискусия по време на сеанса от въпроси и отговори; той ще бъде прочетен на глас (и преведен) в залата, а участниците от дистанция ще чуят отговора чрез уебстриминг. Ако въпросът ви е строго технически или не представлява интерес за общата публика, екип от експерти ще ви отговори пряко на (писмената) чат линия.

Виртуални конференции

Пример за виртуална конференция

Европейската комисия организира "ден за преговори" за потенциални участници в търгове.

Информацията ви се дава чрез уебстриминг. Представители на ЕК в Брюксел правят презентации със слайдове за съответния търг. Потенциалните участници в търга следят стриминга по интернет в съответната си страна и могат да задават въпроси чрез чат линия; въпросите се превеждат, ако е осигурен превод, и в рамките на няколко минути се получава отговор от експерта на Комисията.

Друг пример на виртуална конференция: Научна конференция

Европейската комисия организира конференция в Брюксел или друг конферентен център в Европа. Залата побира 400 участници, но интересът към конференцията или конкретна презентация е много по-голям.

Участници, за които не достигат места в залата или нямат възможност да пътуват до мястото на конференцията, могат да проследят събитието чрез стриминг на живо и да видят слайдовете, все едно че са в залата. Те могат да слушат заседанието на всеки от езиците, на които се превежда симултанно в залата. "Виртуалните участници" могат да задават въпроси чрез чат линия или просто да следят разговора в чата; на въпросите от чата се отговоря писмено от служители на ЕК или, ако те не са от всеобщ интерес, чрез уебкастинг във времето за въпроси и отговори.

Virtual conferences

 

 

Как да участвам ?

За да участвате във виртуална конференция, вие трябва да влезете в:

  • уебкаста и
  • чата.

Линковете обикновено са дадени на една и съща страница. За някои събития с ограничено участие линковете се изпращат с имейл или достъпът до страницата със стриминг е с парола.

Като пример за приложение на технологиите можете да видите виртуалните възможности в рамките на инициативата ManagEnergyexternal link, разработена съвместно от ГД "Транспорт и енергия" и ГД "Устен превод".

За повече информация можете да пишете на scic-newtech@ec.europa.euexternal link