Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokonferens kombinerat med direktmeddelanden

Hittills har standarderna för videokonferenser (dvs. ITU-T H.320 som används med ISDN eller H.323 för IP-nät) inte uppfyllt de tekniska kraven för simultanttolkning enligt standarden ISO-2603external link och i Kodex för ny teknikexternal link som många yrkesverksamma konferenstolkar följer.

Konventionella videokonferensanläggningar har begränsat bredband som ger dålig bild- och ljudkvalitet. Därför kan muntliga inlägg inte simultantolkas på distans (dvs. där tolkarna inte befinner sig rent fysiskt). Med viss utrustning från den nya generationens videokonferensanläggningar, som bygger på standarder för video (H.264) och ljud (AAC-LD), har den övergripande kvaliteten förbättras dramatiskt, men den ligger ännu långt under den efterfrågade nivån.

GD Tolkning kan erbjuda tolkning av interaktiva videokonferenser när utrustningens ”sändningskvalitet” är god nog och ändamålsenliga kommunikationer (via satellit eller markbundet Internet med garantier för ”tjänstekvaliteten”) finns.

Möten på nätet

Ibland när det bara finns konventionell konferensutrustning och de deltagare som deltar i mötet på distans är passiva nästan hela tiden (dvs. de följer mötet och önskar bara då och då ställa en fråga eller kommentera något) kan en mjukvara för instant messaging (direktmeddelanden) ge en visst inslag av interaktion. Interventioner från andra platser skickas som ett skriftligt meddelande över Internet till en dator där tolkarna finns. I mötesrummet läser man upp och översätter de frågor som visas på dataskärmen. På så sätt kan simultantolkning tillhandahållas till andra än de som är på plats (under förutsättning att det går att lyssna på rätt ljudkanal där).

Bland verktygen för direktmeddelande är ”chatten” bäst. Vanliga e-postprogram kan inte användas på grund av de fördröjningar som e-postservrarna orsakar. Vissa typer av system för direktmeddelanden, t.ex. de som följer T.120, har även andra funktioner som delade program, skrivtavla och filöverföring.

Om du vill veta mer, skicka dina frågor till scic-newtech@ec.europa.euexternal link