Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokonferencia kombinovaná s okamžitým odosielaním správ.

Normy video konferencií (t. j. ITU-T H.320 používané pri ISDN alebo H.323 linkách na sieťach IP) ešte zatiaľ nespĺňajú technické požiadavky simultánneho tlmočenia uvedené v normách ISO-2603external link a v Kódexe nových technológiíexternal link, ktoré prijali mnohí rôzni profesionálni konferenční tlmočníci.

Zvyčajne používané videokonferenčné vybavenie má obmedzenú kvalitu videa a šírku zvukového pásma, a preto nie je možné zabezpečiť simultánne tlmočenie pre slovné reakcie zo vzdialených oblastí (t. j., ak tlmočníci nie sú fyzicky prítomní). Niektoré videokonferenčné zariadenia novej generácie na báze noriem pre video (H.264) a zvuk (AAC-LD) v súčasnosti výrazne zlepšujú celkovú kvalitu, ale ešte stále sú hlboko pod požadovanou úrovňou.

GR pre tlmočenie môže zabezpečiť tlmočenie na interaktívnu videokonferenciu, keď sú dostupné kvalitné vysielacie zariadenia a zodpovedajúce komunikačné linky (satelitné alebo pozemné vysielanie IP so zárukou kvality služieb).

Internetové stretnutie

Keď sú dostupné iba bežne používané postupy, ak sa účastníci zo vzdialených oblastí väčšinou nezapájajú (t. j., sledujú zasadnutia, ale len občas chcú položiť otázku alebo vyjadriť nejaké pripomienky), vtedy môže istú formu interaktivity poskytnúť softvérový nástroj okamžitého odosielania správ. Reakcie zo vzdialených oblastí sa posielajú ako písomné správy prostredníctvom internetu do pracovného miesta, kde sa nachádzajú tlmočníci. V zasadacej miestnosti sa otázky, ktoré sa zobrazia na obrazovke hlavného počítača, čítajú nahlas a tlmočia. Týmto spôsobom môže byť simultánne tlmočenie zabezpečené (pod podmienkou, že sú dostupné potrebné audio kanály) na vzdialenom mieste.

Spomedzi niekoľkých nástrojov systému okamžitého odosielania správ sú diskusné nástroje najlepšie. Nie je možné použiť bežný e-mailový softvér, pretože serverové mechanizmy ukladania a preposielania spôsobujú časové sklzy. Niektoré formy systémov okamžitého odosielania správ, ktoré sú v súlade s normou T.120, ponúkajú aj dodatočné funkcie ako spoločné používanie aplikácií a prenos elektronickej tabule a súborov.

Podrobnejšie informácie získate, ak pošlete email na adresu : scic-newtech@ec.europa.euexternal link