Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videoconferentie in combinatie met instant messaging

Tot dusver voldoen de normen voor videoconferenties (ITU-T H.320 met ISDN-lijnen, of H.323 op IP-netwerken) niet aan de vereisten voor simultaantolken die zijn gespecificeerd in de norm ISO-2603external link en in de door een groot aantal instellingen en professionele conferentietolken toegepaste Code voor nieuwe technologieënexternal link.

De conventionele videoconferentiefaciliteiten zijn qua beeldkwaliteit en geluidsbandbreedte beperkt en daarom kunnen mondelinge bijdragen vanaf locaties op afstand (waar tolken niet lijfelijk aanwezig zijn) niet simultaan worden getolkt. Dankzij nieuwe videoconferentieapparatuur, die gebaseerd is op de normen voor video (H.264) en audio (AAC-LD), is de algemene kwaliteit nu enorm toegenomen, maar zij blijft ver onder het vereiste niveau.

DG Tolken kan tolkendiensten leveren voor interactieve videoconferenties als de apparatuur van “omroepkwaliteit” en de juiste communicatieverbindingen (satelliet- of terrestrische IP-omroepverbinding met QoS-garantie) aanwezig zijn.

Netvergaderingen

In sommige gevallen zijn echter alleen conventionele faciliteiten beschikbaar. Als de deelnemers op afstand voor het grootste deel van de tijd passief zijn (zij volgen de vergadering en slechts af en toe stellen zij een vraag of maken zij een opmerking), kan instantmessagingsoftware zorgen voor enige mate van interactiviteit. De bijdragen vanaf locaties op afstand worden via internet als geschreven berichten verzonden naar een computer op de locatie waar ook de tolken zich bevinden. In de vergaderruimte worden de vragen die op het scherm van de hoofdcomputer verschijnen, voorgelezen en vervolgens getolkt. Op deze wijze kan simultaan worden getolkt voor locaties op afstand (op voorwaarde dat daar de noodzakelijke audiokanalen voorhanden zijn).

Er zijn diverse instantmessagingtools, daarvan zijn de chattools de beste. Reguliere e-mail is niet bruikbaar omdat zich hierbij vertragingen voordoen vanwege de "store-and-forward"-werkwijze. Sommige instantmessagingsystemen, zoals T.120-compatibele systemen, bieden ook extra mogelijkheden, zoals application sharing, white board en file transfer.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u mailen naar scic-newtech@ec.europa.euexternal link