Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokonferencija u kombinaciji s razmjenom izravnih poruka

Do sada standardi za videokonferencije (tj. TU-T H.320 koji se koristi s linijama ISDN-a ili H.323 na IP mrežama) nisu zadovoljili tehničke zahtjeve za simultano prevođenje propisane u normi ISO-2603external link standard u Kodeksu za nove tehnologijeexternal link koji je prihvatio niz profesionalnih konferencijskih prevoditelja.

Uobičajena oprema za videokonferencije ima ograničenja u pogledu kvalitete slike i širine pojasa za zvuk, zbog čega nije moguće osigurati simultani prijevod za usmene intervencije s udaljenih lokacija (tj. tamo gdje prevoditelji nisu fizički nazočni). Neka videokonferencijska oprema nove generacije, koja se temelji na normama za video (H.264) i audio (AAC-LD), sada značajno poboljšava ukupnu kvalitetu, ali je i dalje daleko ispod potrebne razine.

Glavna uprava za usmeno prevođenje može osigurati uslugu usmenog prevođenja za interaktivnu videokonferenciju kada je dostupna oprema za „kvalitetu radiodifuzije” i odgovarajuće linije za komunikaciju (satelitske ili zemaljske s IP-jem s jamstvom „kvalitete usluge” ).

Net meeting

Međutim, u nekim slučajevima, kada je dostupna samo tradicionalna oprema, ako su sudionici na udaljenim lokacijama većinom pasivni (tj. prate događanja i samo povremeno žele postaviti pitanje ili dati komentar), softverski alat za „razmjenu izravnih poruka” može osigurati neku vrstu interaktivnosti. Intervencije iz udaljenih lokacija šalju se kao pisane poruke putem interneta na radnu postaju koja se nalazi tamo gdje su smješteni prevoditelji. U prostoriji za sastanke pitanja se pojavljuju na glavnom zaslonu računala s kojeg se čitaju i prevode. Na je taj način moguće dati simultani prijevod udaljenim lokacijama (pod uvjetom da su dostupni potrebni audio kanali).

Između nekoliko alata za razmjenu izravnih poruka, najbolji su alati za „čavrljanje”. Ne može se koristiti uobičajeni program e-pošte zbog kašnjenja koje uzrokuju mehanizmi za pohranu i proslijeđivanje na serveru za poštu. Neki oblici sustava razmjene izravnih poruka, kao što su oni koji su u skladu s T.120, nude dodatne značajke kao što je dijeljenje aplikacija i prenošenje ploča i datoteka.

Za više informacija pošaljite poruku na scic-newtech@ec.europa.euexternal link