Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Físchomhdhálú i dteannta tobtheachtaireachtaí

Go dtí seo, ní raibh na caighdeáin físchomhdhálaithe (.i. ITU-T H.320 arna úsáid le línte ISDN, nó gréasáin H.323 ar IP) ag teacht leis na riachtanais theicniúla le haghaidh na hateangaireachta comhuainí arna sonrú sa chaighdeán ISO-2603external link agus sa doiciméad Cód le haghaidh Teicneolaíochtaí Nuaexternal link arna ghlacadh ag raon leathan ateangairí comhdhála.

Baineann teorainneacha le gnáthshaoráidí físchomhdhálaithe ó thaobh caighdeáin físe agus leithne banda fuaime, agus sin é an fáth nach féidir ateangaireacht chomhuaineach a sholáthar le haghaidh caint ó bhéal as ionaid chianrialaithe (.i. áiteanna nach bhfuil ateangairí i láthair go fisiciúil). Tá roinnt trealaimh físchomhdhálaithe den chineál is nua ann, bunaithe ar na caighdeáin le haghaidh físeáin (H.264) agus fuaime (AAC-LD) a fheabhsaíonn an caighdeán foriomlán ach tá sé fós faoi bhun an leibhéil atá ag teastáil.

Is féidir le has ateangaireacht a sholáthar le haghaidh físchomhdhálú idirghníomhach nuair a bhíonn trealamh "de chaighdeán craolacháin" agus línte cumarsáide leordhóthanacha (satailít nó línte talún craolacháin IP agus ráthaíocht "Caighdeán Seirbhíse") ar fáil.

Cruinniú gréasáin

I gcásanna áirithe, áfach, nuair nach mbíonn ar fáil ach gnáthshaoráidí, má tá na rannpháirtithe in ionaid chianrialaithe neamhghníomhach an chuid is mó den am (.i. go bhfuil siad ag leanúint na n-imeachtaí agus nach mian leo ach uair má seach ceisteanna a chur nó ráiteas a dhéanamh), is féidir uirlis "tobtheachtaireachtaí" a úsáid chun cineál éigin idirghníomhaíochta a sholáthar. Cuirtear caint as ionaid chianrialaithe ar aghaidh mar theachtaireacht scríofa trí an Idirlíon chuig stáisiún oibre san áit a bhfuil na hateangairí. Sa seomra cruinnithe, léitear amach na ceisteanna a thagann ar an bpríomhscáileán ríomhaire agus déantar ateangaireacht orthu. Ar an tslí sin, is féidir ateangaireacht chomhuaineach a sholáthar chuig ionaid chianrialaithe (ach na cainéil riachtanacha fuaime a bheith ar fáil go cianrialaithe).

Ar na huirlisí éagsúla tobtheachtaireachtaí atá ann, is fearr na huirlisí "comhrá". Ní féidir gnáth-bhogearraí a úsáid de dheasca na moille a bhaineann le sásraí 'stórála agus cur ar aghaidh' friothálaithe poist. Tá roinnt cineálacha córas tobtheachtaireachtaí ann, na cinn atá de réir T.120 agus a leithéid a thugann gnéithe breise - comhroinnt feidhmiúchán agus aistriú bánchláir agus comhad, mar shampla.

Chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil, cuir teachtaireacht chuig scic-newtech@ec.europa.euexternal link