Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokokous yhdistettynä pikaviestitekniikkaan

Videokokousta koskevat standardit (kuten ISDN-liittymissä käytettävä ITU-T H.320 tai IP-verkoissa käytettävä H.323) eivät vielä vastaa simultaanitulkkauksen vaatimuksia, jotka esitetään ISO-2603external link-standardissa ja monien instituutioiden ja konferenssitulkkien käyttöönottamissa uutta teknologiaa koskevissa säännöissäexternal link.

Tavallisten videokokouslaitteiden kuvan laatu ja äänikaistan leveys ovat rajoitettuja, minkä vuoksi etäosallistujien (jotka siis ovat siellä, missä tulkit eivät fyysisesti ole) puhetta ei voida tulkata simultaanisesti. Jotkin uuden sukupolven videokokouslaitteistot, jotka perustuvat videostandardeihin (H.264) ja audiostandardeihin (AAC-LD), ovat laadultaan selvästi parempia mutta eivät vieläkään riittävästi.

Tulkkauksen pääosasto voi toimittaa tulkkauspalveluita vuorovaikutteiseen videokokoukseen, jos käytettävissä on riittävä laitteisto ja riittävät tietoliikenneyhteydet (satelliitin tai maanpäällisen IP-protokollan kautta siten, että palvelunlaatu on taattu).

Verkkokokous

Joissakin tapauksissa, kun on käytettävissä vain tavalliset videokokouslaitteet, osallistujat ovat kuitenkin suurimman osan ajasta passiivisia eli seuraavat tapahtumia ja haluavat vain silloin tällöin esittää kysymyksiä tai kommentteja. Tällöin vuorovaikutusta voidaan saada aikaan pikaviestisovellusta käyttäen. Etäosallistujat voivat lähettää Internetissä kirjallisia viestejä sen tilan työasemaan, jossa tulkit ovat. Kokoussalissa tietokoneen päänäytöllä näkyvät kysymykset luetaan ääneen ja tulkataan. Näin voidaan järjestää simultaanitulkkaus etäpalveluna, edellyttäen että käytettävissä on tarvittavat äänikanavat.

Monista pikaviestisovelluksista parhaita ovat Internet-keskustelun (chat-keskustelun) mahdollistavat sovellukset. Tavallista sähköpostia ei voi käyttää, koska viestipalvelimen etappivälitysmekanismi aiheuttaa viiveitä. Joissakin pikaviestijärjestelmissä kuten T.120:n kanssa yhteensopivissa järjestelmissä on lisäominaisuuksia (esim. sovelluksen jakaminen, yhteinen kirjoitustaulu ja tiedostonsiirto).

Lisätietoja voi pyytää sähköpostiosoitteesta scic-newtech@ec.europa.euexternal link