Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vahetu sõnumsidega videokonverents

Videokonverentsi standardid (so ITU-T H.320, mida kasutatakse ISDN-ühendusega, või H.323 IP-võrkudes) ei vasta seni sünkroontõlke tehnilistele nõuetele, mis on määratletud ISO-2603external link standardis ja Uute Tehnoloogiate Koodeksisexternal link, mille on heaks kiitnud enamik kutselisi konverentsitõlke.

Tavalistel videokonverentsi seadmetel on video kvaliteet ning audioribalaius piiratud, mistõttu kaugematest kohtadest ülekantavatele sõnavõttudele ei saa pakkuda sünkroontõlget (s.o kui tõlgid ei asu sõnavõtjaga samas ruumis). Mõned uued videokonverentsiseadmed, mis lähtuvad videostandardist (H.264) ja audiostandardist (AAC-LD) parandavad kvaliteeti märgatavalt, kuid jäävad nõutud tasemele siiski alla.

Suulise tõlke peadirektoraat saab korraldada interaktiivse videokonverentsi tõlke siis, kui ülekandetehnika on kvaliteetne ja sideliinid piisavad (satelliit või maapealne garanteeritud kvaliteediga IP).

Online-kohtumine

Juhul kui saadaval on vaid tavaseadmed ning eemalasuvad osalejad on enamasti passiivsed (st nad jälgivad toimuvat ning esitavad küsimusi ja kommentaare harva) võib teatava interaktiivsuse mõnikord saavutada "vahetu sõnumside" abil. Sõnavõtud kaugematest kohtadest saadetakse kirjalikult Interneti kaudu tõlkide töökohta. Kohtumisruumis kuvatakse küsimused põhiekraanil ning loetakse ette ja tõlgitakse. Nii saab kaugematele kohtadele pakkuda sünkroontõlget (eeldusel, et vajalikud audiokanalid on kasutatavad).

Mitmest vahetu sõnumside võimalusest parimad on need, mida kasutakse online-vestluseks. Tavalist e-posti tarkvara ei saa kasutada kirjaserveri salvesta-ja-edasta-süsteemist johtuva viivituse tõttu. Mõned vahetu sõnumside süsteemid (nt T.120-le vastavad) pakuvad ka täiendavaid võimalusi, nt süsteemijagamine, valge tahvel ning faili edastamine.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks kirjutage e-posti aadressil : scic-newtech@ec.europa.euexternal link