Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Βιντεοδιάσκεψη συνδυαζόμενη με άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων

Μέχρι σήμερα, τα πρότυπα των βιντεοδιασκέψεων (δηλαδή ITU-T H.320 με γραμμές ISDN, ή H.323 σε δίκτυα IP) δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές ταυτόχρονης διερμηνείας όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO-2603external link καθώς και στο Κώδικα για τις Νέες Τεχνολογίεςexternal link που εγκρίθηκε από ευρύ φάσμα επαγγελματιών διερμηνέων συνεδριάσεων.

Στις συμβατικές βιντεοδιασκέψεις η ποιότητα του βίντεο και το ακουστικό εύρος ζώνης είναι περιορισμένο και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διερμηνεία για προφορικές παρεμβάσεις εξ αποστάσεως (δηλαδή όταν οι διερμηνείς δεν είναι παρόντες επιτόπου). Εξοπλισμός βιντεοδιασκέψεων νέας γενιάς που βασίζεται σε πρότυπα για βίντεο (H.264) και ήχο (AAC-LD) βελτιώνει σήμερα σημαντικά τη συνολική ποιότητα αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το απαιτούμενο επίπεδο.

Η ΓΔ Διερμηνείας μπορεί να παρέχει διερμηνεία για διαδραστική βιντεοδιάσκεψη όταν υπάρχει εξοπλισμός για "ποιότητα εκπομπής" και κατάλληλες γραμμές επικοινωνίας (δορυφορικό σήμα ή επίγειο σύστημα λήψης του σήματος με εγγύηση "ποιότητας εκπομπής").

Δικτυακή συνεδρίαση (Net meeting)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, όταν υπάρχουν μόνο συμβατικές εγκαταστάσεις, εάν οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν μέρος ενεργώς στη συνεδρίαση (δηλαδή κυρίως παρακολουθούν τις διαδικασίες και περιστασιακά μόνο υποβάλλουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις), ένα λογισμικό "άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων" ("instant messaging")μπορεί να παράσχει μια μορφή διάδρασης. Οι παρεμβάσεις εξ αποστάσεως αποστέλλονται ως γραπτά μηνύματα μέσω του Διαδικτύου σε ένα σταθμό εργασίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των διερμηνέων. Στην αίθουσα συνεδρίασης πραγματοποιείται η ανάγνωση και η διερμηνεία των ερωτήσεων που εμφανίζονται στην οθόνη του κεντρικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη διερμηνεία για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες (υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται τα κατάλληλα κανάλια ακουστικών συχνοτήτων εξ αποστάσεως).

Μεταξύ των διαφόρων μέσων άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, τα καλύτερα είναι τα μέσα "δικτυακής συζήτησης". Η χρήση του συνήθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ενδείκνυται, λόγω των καθυστερήσεων που προκαλούν οι μηχανισμοί αποθήκευσης και προώθησης μηνυμάτων του εξυπηρετητή. Ορισμένα είδη συστημάτων άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως αυτά που είναι συμβατά με το λογισμικό τύπου T.120, παρέχουν επίσης πρόσθετες ευκολίες, όπως πολλαπλή χρησιμοποίηση εφαρμογών καθώς και διαβίβαση του περιεχομένου του πίνακα σημειώσεων και αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση scic-newtech@ec.europa.euexternal link