Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokonference kombineret med instant messaging

Indtil nu har videokonferencestandarderne (dvs. ITU-T H.320 anvendt sammen med ISDN-linjer eller H.323 på IP-net) ikke levet op til de tekniske krav for simultantolkning, som er specificeret i ISO-2603external link standarden og kodeksen for ny teknologi,external link der er vedtaget af en lang række professionelle konferencetolke.

Konventionelle videokonferencefaciliteter har en begrænset videokvalitet og audiobåndbredde, som gør, at det ikke er muligt at gennemføre simultantolkning af mundtlige indlæg fra fjerndeltagere (dvs. hvor tolke ikke er fysisk til stede). Der er nu kommet en ny generation af videokonferenceudstyr, som på basis af standarderne for video (H.264) og audio (AAC-LD) i høj grad har forbedret den overordnede kvalitet, som dog stadig slet ikke er oppe på det krævede niveau.

GD for Tolkning vil kunne tilbyde tolkning til interaktive videokonferencer, når man får adgang til udstyr, der kan sikre en tilstrækkelig sendekvalitet, og effektive kommunikationslinjer (satellit eller jordbaseret IP-transmission med garanti for servicekvalitet).

Netmøde

Når der kun er adgang til konventionelt udstyr, kan der imidlertid i visse tilfælde, når fjerndeltagere kun lejlighedsvis tager ordet (dvs. de følger mødet og nøjes med indimellem at stille spørgsmål eller fremsætte bemærkninger), med instant messaging-software opnås en vis form for interaktivitet. Indlæg fra fjerndeltagere sendes som skrevne beskeder via internettet til en arbejdsstation der, hvor tolkene er. I mødelokalet oplæses og tolkes de spørgsmål, der kommer frem på hovedcomputerens skærm. På denne måde kan der simultantolkes for fjerndeltagere (forudsat at de råder over de nødvendige audiokanaler).

Blandt de mange instant messaging-redskaber er chatredskaber de bedste. Der kan ikke anvendes almindelig e-mail-software på grund af de forsinkelser, der opstår med mailservernes store-and-forward-mekanismer. Nogle former for instant messaging-systemer, som dem, der overholder T.120, giver også mulighed for application sharing, white board og filoverførsel.

Yderligere oplysninger kan fås ved at sende en e-mail til scic-newtech@ec.europa.euexternal link