Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Videokonference kombinovaná s rychlým zasíláním zpráv

Technický standard videokonferencí (tj. ITU-T H.320 s linkami ISDN, nebo H.323 na sítích IP) dosud nesplňuje technické požadavky pro simultánní tlumočení podle normy ISO-2603external link a Kodexu pro nové technologieexternal link přijatého mnoha profesionálními konferenčními tlumočníky.

Vzhledem k omezením běžných videokonferenčních zařízení, pokud jde o kvalitu videa a šířku audio pásma, nelze zajišťovat simultánní tlumočení ústních projevů na dálku (tj. z místa, kde nejsou tlumočníci fyzicky přítomni). Některá videokonferenční zařízení nové generace, založená na normách pro video (H.264) a audio (AAC-LD), výrazně zvyšují celkovou kvalitu, nicméně ta stále zdaleka nedosahuje požadované úrovně.

GŘ pro tlumočení může zajistit tlumočení interaktivní videokonference v případě, že je k dispozici zařízení schopné zajistit vysokou kvalitu přenosu a odpovídající komunikační spojení (satelitní vysílání nebo pozemní vysílání přes IP se zárukou kvality).

Setkání on-line

Když jsou však k dispozici pouze běžná zařízení, je možné zajistit alespoň určitou míru interaktivity pomocí softwaru pro rychlé zasílání zpráv v případech, kdy jsou vzdálení účastníci většinu času pasivní (tj. sledují průběh akce a pouze příležitostně kladou otázky či sdělují poznámky). Vstupy vzdálených účastníků se zasílají jako textové zprávy přes internet na počítač, který je umístěn u tlumočníků. V zasedacím sále se otázky, jež se objeví na hlavním monitoru, přečtou nahlas a přetlumočí. Tímto způsobem je možné zajistit simultánní tlumočení vzdáleným účastníkům (pod podmínkou dostupnosti nezbytných audiokanálů na dálku).

Z nástrojů pro rychlé zasílání zpráv jsou nejlepší nástroje pro textovou konverzaci (chat). Běžný e-mailový software nelze použít z důvodu prodlev mechanismu „store-and-forward“ poštovního serveru. Některé systémy rychlého zasílání zpráv, např. systémy založené na standardu T.120, nabízí též další funkce jako sdílení aplikací, tabuli a přenos souborů.

Pro více informací pište na adresu scic-newtech@ec.europa.euexternal link