Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Tips till talare

Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning har mångårig erfarenhet av tolkning. Våra tolkar har ställt samman några tips för dig som ska tala på ett möte med tolkning. Du kan skriva ut tipsen i pdf-format pdf - 217 KB [217 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) .

När du får ordet, placera din mikrofon rakt framför dig och ta av dig hörlurarna. Sätt sedan på mikrofonen.

 • Tala allra helst på ditt modersmål när så är möjligt.
 • Tala i lagom tempo och antingen fritt eller fritt utifrån dina anteckningar.

Om du läser innantill är det möjligt att ditt budskap går förlorat. Det kan till och med vara svårt för någon som lyssnar till dig på det språk du talar att ta in alla detaljer i ditt budskap. Om du läser innantill ur redan färdiga texter, se då till att sekretariatet delar ut kopior av texten till alla tolkkabiner. Texterna behandlas naturligtvis som konfidentiella och stäms av mot det faktiska talet

 • När du hänvisar till ett särskilt dokument bör du ange referensen (sidnummer, stycke, avsnitt osv.) och sedan göra en paus så att åhörarna hinner slå upp referensen ifråga. Sidnumreringen är inte alltid densamma i olika språkversioner.
 • Sifferuppgifter bör du säga sakta och tydligt och vid behov upprepa. Om du har en lista med olika sifferuppgifter, bör du ge mötesdeltagarna och tolkarna en kopia eller visa en overhead.
 • Mindre välkända förkortningar bör förklaras första gången de används under ett möte. En förteckning över sådana kan vara till stor hjälp för tolkarna.

Alla former av feedback är oftast mycket värdefulla. Ta gärna kontakt med våra tolkar om du har frågor eller förslag på korrekta facktermer.

 • Tala naturligt i rimlig takt.
 • Tala om möjligt ditt modersmål
 • Att tala fritt är bättre än att läsa innantill.
 • Ta av dig hörlurarna och tala i mikrofonen.
 • Ge tydliga hänvisningar till dina referensdokument.
 • Se till att tolkarna har tillgång till din text om du läser ett tal innantill.
 • Prata med dina tolkar och ge dem feedback.
 • Var tydlig när det gäller siffror, namn och förkortningar.