Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Nasveti za govornike

Generalni direktorat Evropske komisije za tolmačenje ima večletne izkušnje. Naši tolmači so pripravili nekaj nasvetov za govornike na sestankih s tolmačenjem. Če želite, si lahko brošuro v obliki PDF pdf - 224 KB [224 KB] s temi nasveti tudi natisnete.

Ko vam vodja sestanka da besedo, se približajte mikrofonu in odložite slušalke. Nato vklopite mikrofon.

 • Govorite v materinščini, če vam le jezikovni režim na sestanku to omogoča.
 • Govorite z razumno hitrostjo, prosto ali s pomočjo opornih točk oziroma zapiskov.

Vaše sporočilo morda ne bo popolnoma razumljivo, če boste samo prebrali besedilo ali zapiske. Celo za nekoga, ki vas posluša v izvirnem jeziku, je morda težko razumeti vse podrobnosti sporočila. Če se vseeno odločite za branje pripravljenega besedila ali govora, zaprosite sekretariat, naj pred govorom izvode besedila razdeli tolmačem. Besedilo bo seveda obravnavano z največjo zaupnostjo, tolmači pa bodo upoštevali govorjeno različico

 • Kadar omenjate določen dokument, navedite najprej zadevni odlomek oziroma številko odstavka, nato pa počakajte, da poslušalci omenjeni del najdejo. Številke strani se lahko med jezikovnimi različicami razlikujejo.
 • Številke naštevajte počasi in razločno ter jih po potrebi ponovite. Če imate sezname s številkami, jih udeležencem in tolmačem ponudite na papirju ali prosojnici.
 • Manj znane kratice ob prvi omembi razložite. Seznam kratic tolmačem zelo pomaga.

Vsake povratne informacije bomo zelo veseli. Z vsemi vprašanji ali navodili v zvezi s posebnimi izrazi se obrnite na tolmače.

 • Govorite naravno in počasi.
 • Govorite v materinščini, če je to mogoče.
 • Ne berite, ampak raje govorite.
 • Odložite slušalke in govorite v mikrofon.
 • Sklicujte se na člene in odstavke dokumentov.
 • Tolmačem zagotovite besedilo govora, ki ga nameravate prebrati.
 • Pogovorite se s tolmači in jim dajte povratne informacije.
 • Jasno izgovarjajte številke, imena in kratice.