Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Rady pre rečníkov

GR pre tlmočenie Európskej komisie zhromaždilo skúsenosti nadobudnuté počas mnohých rokov a naši tlmočníci pripravili všeobecné rady pre rečníkov na stretnutiach, na ktorých sa tlmočí. Brožúru s týmito informáciami si môžete vytlačiť vo formáte PDF pdf - 250 KB [250 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) .

Keď vám udelia slovo, dajte si mikrofón priamo pred seba a zložte si slúchadlá. Potom zapnite mikrofón.

 • Ak to jazykové kombinácie umožňujú, hovorte svojím materinským jazykom.
 • Hovorte rozumnou rýchlosťou, voľne alebo na základe poznámok/bodov.

Váš odkaz nemusí byť celkom pochopený, keď len nahlas prečítate text alebo poznámky. Dokonca aj keď niekto počúva hovorené slovo v pôvodnom jazyku, môže byť preňho obtiažne zachytiť všetky podrobnosti. Ak predsa len čítate pripravené texty alebo vyhlásenia, požiadajte sekretariát, aby zabezpečil kópie a rozdal ich vopred do všetkých tlmočníckych kabín. Samozrejme, že k týmto textom sa bude pristupovať ako k dôverným dokumentom a budú osobne doručené

 • Keď sa odvolávate na konkrétny dokument, uveďte najprv osobitnú referenciu/číslo odseku, potom urobte pauzu, aby si všetci mohli spomínanú časť nájsť. Číslovanie strán sa môže v rôznych jazykových verziách líšiť.
 • Čísla uvádzajte pomaly a zreteľne a ak je to potrebné, zopakujte ich. Pokiaľ ide o zoznamy čísel, dajte delegátom a tlmočníkom text/diapozitív na premietanie.
 • Vysvetlite menej známe skratky, keď sa používajú na vašom stretnutí po prvýkrát. Ak máte ich zoznam, pre tlmočníkov to bude veľmi užitočný podklad.

Spätná väzba v akejkoľvek forme sa veľmi cení. Spojte sa s vašimi tlmočníkmi, ak máte akékoľvek otázky alebo chcete poskytnúť správne odborné termíny.

 • Hovorte prirodzeným tempom.
 • Hovorte materinským jazykom, ak je to možné.
 • Hovoriť je lepšie ako čítať.
 • Odložte slúchadlá a hovorte do mikrofónu.
 • Uvádzajte referencie dokumentu.
 • Zaistite, aby mali tlmočníci textovú verziu, ak svoj prejav čítate.
 • Komunikujte so svojimi tlmočníkmi a poskytnite im spätnú väzbu.
 • Uvádzajte čísla, mená a skratky zreteľne.