Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ieteikumi runātājiem

Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ĢD ir uzkrājis pieredzi daudzu gadu gaitā. Mūsu tulki ir sagatavojuši dažus ieteikumus runātājiem, kas uzstājas sanāksmēs ar mutisko tulkošanu. Ja vēlaties, varat izdrukāt PDF pdf - 315 KB [315 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) brošūru ar šo informāciju.

Kad jums tiek dots vārds, novietojiet mikrofonu tieši sev priekšā un nolieciet savas austiņas atstatus. Tad ieslēdziet mikrofonu.

 • Ja valodu režīms to pieļauj, lūdzu, izmantojiet savu dzimto valodu.
 • Runājiet pieņemamā ritmā, brīvi vai izmantojot piezīmes/atzīmētus punktus.

Jūsu vēstījums visdrīzāk tikai pa daļai sasniegs adresātu, ja jūs vienkārši lasāt tekstu vai piezīmes. Pat cilvēkam, kurš klausās oriģinālo valodu, var būt grūti uztvert pilnīgi visu. Ja lasāt sagatavotu tekstu vai paziņojumus, prasiet no sekretariāta, lai tiktu gādāts par to, ka kopijas iepriekš tiek izplatītas visās tulku kabīnēs. Attiecībā uz šiem dokumentiem, protams, tiks ievērota visstingrākā konfidencialitāte, un tie tiks salīdzināti ar runu

 • Kad atsaucaties uz konkrētu dokumentu, vispirms norādiet atsauces/rindkopas numuru, tad ieturiet pauzi, lai cilvēki var atrast atsauci. Dažādu valodu variantos lappušu numuri var būt atšķirīgi.
 • Skaitļus norādiet lēni un skaidri un vajadzības gadījumā atkārtojiet tos. Skaitļu sarakstu gadījumā izplatiet šādu tekstu/sarakstus delegātiem un tulkiem.
 • Izskaidrojiet mazāk pazīstamos akronīmus, kad pirmo reizi tos lietojiet savā sanāksmē. Ja jums ir saraksts, tulkiem tas varētu būt ļoti noderīgs kā atsauces dokuments.

Visbeidzot, visdažādākās atsauksmes parasti ir ļoti gaidītas. Lūdzu, sazinieties ar saviem tulkiem, ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties ieteikt pareizos speciālos terminus.

 • Runājiet dabiski, pieņemamā ritmā
 • Ja iespējams, runājiet savā mātes valodā
 • Runāšana ir labāka nekā lasīšana
 • Noņemiet savas austiņas un runājiet mikrofonā
 • Norādiet dokumenta atsauces
 • Pārbaudiet, vai tulkiem ir teksts, ja jūs runu lasīsiet
 • Aprunājieties ar saviem tulkiem un dariet viņiem zināmas savas atsauksmes
 • Skaitļus, vārdus un akronīmus nosauciet skaidri