Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Nõuanded sõnavõtjale

Suulise tõlke peadirektoraadil on paljude aastate kogemus. Meie tõlgid on koostanud mõned nõuanded sõnavõtjale tõlkega kohtumistel. Vastava PDF-faili pdf - 200 KB [200 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) võib soovi korral välja trükkida.

Sõnavõtu ajal eemaldage kõrvaklapid ja asetage mikrofon otse enda ette. Seejärel lülitage mikrofon sisse.

 • Kasutage oma emakeelt, kui keelekasutus seda võimaldab.
 • Rääkige mõõduka kiirusega, peast või märkmeid/jutupunkte kasutades.

Pelgal teksti või märkmete ettelugemisel ei pruugi sõnum täielikult pärale jõuda. Isegi mõnel sama keelt kasutaval kuulajal võivad sõnumi üksikasjad tabamata jääda. Ettevalmistatud teksti või avaldust ette lugedes paluge sekretariaati toimetada selle koopiad kõikidesse tõlkekabiinidesse. Koopiaid käsitletakse täiesti konfidentsiaalsetena ja tõlkides lähtutakse esinemisel tegelikult öeldust

 • Kindlast dokumendist rääkides tuleb selgelt viidata dokumendile (viitenumber) või selle osale (artikkel, lõige jmt) ning siis teha väike paus, et inimesed selle üles leiaksid. Eri keeleversioonides võivad olla erinevad leheküljenumbrid.
 • Tsiteerige arve aeglaselt ja selgelt ning korrake neid vajadusel. Numbrite jada tuleks edastada osalejatele ja tõlkidele paberkandjal või ekraanil.
 • Tutvustage vähemtuntud lühendeid, kui kasutate neid kohtumisel esimest korda. Lühendite nimekiri on tõlkidele kasulik taustainfo.

Igasugune tagasiside on tavaliselt väga oodatud. Võtke kindlasti tõlkidega ühendust, kui teil on küsimusi või soovite neid aidata õigete terminite kasutamisel.

 • Rääkige loomulikult, mõõduka kiirusega
 • Võimalusel rääkige emakeeles
 • Kõnelemine on ettelugemisest etem
 • Eemaldage kõrvaklapid ja rääkige mikrofoni
 • Viidake selgelt dokumendile (nr, pealkiri)
 • Veenduge, et kõne ettelugemisel on tõlkidel selle tekst olemas
 • Rääkige tõlkidega ja andke neile tagasisidet
 • Esitage arvud, nimed ja lühendid selgelt