Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Tipy pro řečníky

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti tlumočení připravilo generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise brožuru obsahující několik rad pro řečníky na tlumočených zasedáních. Tuto brožuru lze vytisknout ve formátu PDF pdf - 360 KB [360 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Než začnete mluvit, umístěte mikrofon přímo před sebe a sundejte si sluchátka. Poté mikrofon zapněte.

 • Pokud to jazykový režim umožňuje, mluvte svým mateřským jazykem.
 • Mluvte přiměřeným tempem, spatra nebo za pomoci krátkých poznámek.

Pokud se rozhodnete projev pouze přečíst, vyvstává nebezpečí, že část informací nebude přetlumočena. Dokonce i ti, kteří poslouchají čtený projev v originále, mohou mít problémy se zaznamenáním veškerých podrobností. Čtete-li tedy připravený text nebo sdělení, požádejte sekretariát, aby všem tlumočníkům v kabinách včas zajistil jeho výtisk. S těmito výtisky bude samozřejmě zacházeno s maximální důvěrností a rozhodující bude skutečně pronesený projev

 • Budete-li se během svého projevu odvolávat na určitý dokument, uveďte prosím konkrétní odkaz či číslo odstavce a udělejte krátkou pomlku, aby posluchači měli čas odkaz nalézt. Čísla stránek se mohou pro různé jazykové verze lišit.
 • Vyslovujte čísla pomalu a zřetelně a v případě nutnosti je opakujte. U číselných seznamů rozdejte účastníkům jednání a tlumočníkům jejich kopie, popř. použijte zpětný projektor.
 • Vysvětlete méně užívané zkratky, pokud je během zasedání používáte poprvé. Máte-li seznam zkratek, dejte ho k dispozici tlumočníkům.

Jakékoli připomínky či náměty jsou velmi vítány. V případě, že máte další otázky nebo rady k odborné terminologii, kontaktujte přímo své tlumočníky.

 • Mluvte přirozeně a rozumným tempem
 • Mluvte pokud možno svým mateřským jazykem
 • Lépe mluvit spatra než číst
 • Sundejte si sluchátka a mluvte do mikrofonu
 • Uvádějte referenční dokumenty
 • Ujistěte se, že tlumočníci mají k dispozici text, který budete číst
 • Promluvte si s tlumočníky a poskytněte jim zpětnou vazbu
 • Vyslovujte jasně čísla, jména a zkratky