Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Съвети за ораторите

ГД "Устен превод" събира опит от много години. Нашите преводачи са изготвили няколко съвета за ораторите, изказващи се на заседания с устен превод. Ако желаете, можете да разпечатате PDF pdf - 2 MB [2 MB] брошурата с тази информация.

Когато вземате думата, поставете микрофона точно пред себе си и свалете слушалките. След това включете микрофона.

 • Ако работните езици позволяват, използвайте родния си език.
 • Говорете с нормална скорост, свободно и като следите записките си или основните точки на изказването си.

Мисълта ви не може да бъде разбрана напълно, когато четете текст или подробни ораторски бележки. Дори човек, който слуша оригиналния език, се затруднява да възприеме в подробности такова изказване. Ако все пак решите за прочетете вече подготвен текст или бележки, помолете Секретариата предварително да осигури копия за преводаческите кабини. Естествено, те ще бъдат третирани като строго конфиденциални

 • Когато се позовавате на определен документ, споменете най-напред конкретното заглавие/параграф, след което направете пауза, за да могат слушателите да намерят пасажа, защото номерата на страниците може да се разминават в документите на различни езици.
 • Изговаряйте цифрите бавно и ясно, ако се налага, ги повторете. Ако цитирате цели списъци със цифри, дайте копие от текста/слайда на участниците и прводачите.
 • Обяснявайте по-малко известните акроними и съкращения, когато ги споменете за пръв път. Ако имате списък, той ще бъде полезен документ за преводачите.

И накрая, всякакъв вид обратна информация е много ценна. Обърнете се към преводачите, ако имате някакви въпроси или искате да им предложите термини или специализирана лексика.

 • Говорете спокойно, с нормална скорост
 • По възможност говорете на родния си език
 • За предпочитане е да говорите, а не да четете
 • Когато говорите в микрофона, свалете слушалките
 • Посочете ясно документа, на който се позовавате
 • Ако ще четете реч, предайте непременно копие за преводачите
 • Говорете с вашите преводачи и им дайте обратна информация
 • Изговаряйте ясно цифри, имена и акроними (съкращения)