Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Riktlinjer för talare vid webbutsändningar

Tack vare tekniken med direktsändning på Internet eller webbutsändningar kan människor följa konferenser över Internet var de än befinner sig (på jobbet eller hemma). Genom att man kombinerar digital ljud- och videoteknik och bildspel (t.ex. PowerPoint) i möteslokalen med ett chattprogram som IRC kan mötesdeltagare på en annan plats delta i mötet i realtid och göra inlägg i debatten.

Webbkonferenser

Detta är ett exempel på hur ett tal kan se ut på Internet

Läs gärna våra allmänna riktlinjer för talare som visar bildspel under webbutsändningar. Alla tips är kanske inte relevanta just för dig beroende på vilken teknik som används.

Att förbereda bildspelet

Följ dessa riktlinjer noggrant när du förbereder ett bildspel för en konferens som även ska sändas på webben:

1. Bilderna visas vanligtvis i formatet 320 x 240 pixlar. Det innebär att bilden kommer att ta upp en niondel av den totala ytan på en 17 tums bildskärm med en upplösning på 1024 x 768 pixlar. Kontrollera att den minsta teckenstorlek du använder går att läsa i den upplösningen.

2. Även om du kommer att använda PowerPoint (eller ett liknande program), förbered ändå minst en rubrikbakgrund i elektroniskt format som ligger online under hela din presentation. Rubrikbakgrunden bör innehålla följande uppgifter:

 • Talarens namn.
 • Organisationens namn.
 • Titeln på anförandet.
 • Datum och plats för konferensen.

3. Använd vanliga typsnitt som Arial, Helvetica, Times osv. Se till att du verkligen infogar alla bilder i filen (och att det inte bara är fråga om en länk till din hårddisk), eftersom det annars kan bli fel i presentationen. Om du har särskilda krav, till exempel om du måste använda mindre vanliga typsnitt, kontakta då organisatören för att kontrollera att det är möjligt.

4. Märk din presentation med ditt efternamn innan du lämnar in den till konferensorganisatören. Om du lämnar in mer är en fil, märk då samtliga filer med ditt efternamn och ett löpnummer (t.ex. ”svensson.ppt” , ”svensson1.ppt” och ”svensson2.ppt”)

Bildspel för webben kan utformas på olika sätt. De vanligaste är följande :

1. Bilderna överförs med låg bildfrekvens direkt från den dator som du använder för presentationen. Tekniken tillåter dig att göra ändringar in i det sista och att använda visuella effekter (ljudeffekter i själva presentationen går emellertid inte ut på webben).

2. De statiska JPEG- eller GIF-filerna skapas i förväg i PowerPoint (eller med en liknande program). Detta är den vanligaste tekniken. Den kräver mindre bandbredd och ger god bildkvalitet. Följande regler bör iakttas:

a) Använd inte animering eller ljud;

b) Om du vill att bilden ska framträda stegvis, använd olika bilder.

c) Det är möjligt att lägga in enkla bildövergångseffekter, men det är endast publiken i konferenslokalen som kan se dem;

d) Eventuellt kan du bli ombedd att konvertera bilderna till JPEG- eller GIF-format, 320 x 240 pixlar (normalt är det organisatören som gör detta). Välj då ”Arkiv” i menyn i PowerPoint, sedan ”Spara som” och därefter det önskade JPEG-formatet (i vissa versioner av PowerPoint kan du också se bilddimensionerna) – då skapas en mapp som innehåller alla dina bilder, ”Bild 1”,..”Bild XX” osv.

Hur ser det färdiga resultatet ut?

Här följer några exempel.

Bild A

 • Typsnitt i rubriken: Times New Roman 36 punkter
 • Typsnitt i texten: Times New Roman 20 punkter
 • Kommentar: Denna bild är svår att läsa på en skärm med inställningen 1024 x 768 (och även i konferenslokalen)

 • Typsnitt i rubriken: Arial 44 punkter
 • Typsnitt i texten: Arial 24 punkter
 • Kommentar: Bilden blir tillräckligt tydlig på Internet.

Att hålla presentationen

Tänk på tolkarna...

Om ditt anförande simultantolkas, följ då de allmännatipsen för talare.

Glöm inte att skicka över en elektronisk kopia av din presentation i god tid. Skicka dessutom all den text du kommer att läsa under presentationen till mötesorganisatören. Det materialet skickas vidare till:

 • tolkarna (de behöver känna till i förväg vad du tänker tala om för att kunna tolka så bra som möjligt);
 • de ansvariga för sändningen på Internet/intranätet, och;
 • datorn i konferenslokalen där du kommer att hålla din presentation.

Stå så här

Följ dessa enkla råd för en bättre webbsändning :

 • Titta alltid på publiken och gå inte omkring: du blir filmad. Häftiga rörelser försämrar avsevärt bildkvaliteten (dvs. det blir fler pixlar att överföra och man förlorar eventuellt bilder);
 • Visa varje bild åtminstone under ett par minuter: både deltagare på plats och virtuella deltagare måste få tid till att läsa texten och lyssna samtidigt (om du inte bara vill visa en bild förstås);
 • Även om ditt anförande simultantolkas, så översätts inte dina bilder. Välj därför ett lämpligt språk.
 • Undvik kläder i vitt eller i ljusa färger: Dessa färger får videokameran att underexponera bilden.
 • Ha helst enfärgade kläder: mönstrade eller randiga kläder orsakar oönskade visuella effekter.