Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji transmitowanych na żywo w Internecie przy użyciu mediów strumieniowych

Technologia mediów strumieniowych (tzw. webcasty) pozwala na uczestniczenie w konferencji za pośrednictwem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym znajdujemy się w danej chwili (biuro/dom). Połączenie cyfrowych rozwiązań audiowizualnych z pokazem slajdów (np. w PowerPoincie) oraz czatem internetowym (IRC) stanowi niezapomniane doświadczenie dla nieobecnych na konferencji uczestników i pozwala im na aktywny udział w niej.

Konferencje transmitowane przez Internet

Przykład przemówienia w Internecie

Prosimy zapoznać się z ogólnymi wskazówkami dla delegatów zabierających głos podczas konferencji transmitowanych na żywo w Internecie przy użyciu mediów strumieniowych. W zależności od specyfiki technologii, niektóre sugestie mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.

Przygotowanie slajdów

Prosimy zastosować się do tych wskazówek w trakcie przygotowywania pokazu slajdów na konferencję, który również ma być prezentacją multimedialną przekazywaną przy użyciu mediów strumieniowych czyli tzw. webcastem:

1. Slajdy są zazwyczaj oglądane w Internecie w formacie około 320 x 240 pikseli. Innymi słowy slajd zajmuje około 1/9 całkowitej powierzchni 17-calowego ekranu o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Należy sprawdzić, czy zastosowana czcionka jest widoczna przy tej rozdzielczości.

2. Nawet jeśli zamierzają Państwo korzystać z PowerPointa (lub podobnego oprogramowania), proszę przygotować co najmniej jeden slajd “wstępny” w formacie elektronicznym, który będzie widoczny online podczas prezentacji. Slajd ten powinien zawierać:

 • nazwisko mówcy,
 • nazwę organizacji,
 • tytuł przemówienia
 • datę i czas konferencji.

3. Proszę używać powszechnie stosowanej czcionki, jak np. Arial, Helvetica, Times itp., oraz sprawdzić czy plik zawiera wszystkie obrazy (a nie tylko linki do plików znajdujących się na twardym dysku w Państwa komputerze), w przeciwnym wypadku obrazy mogą nie wyświetlić się poprawnie. Jeśli są Państwo zmuszeni zastosować mniej popularną czcionkę, prosimy skontaktować się z organizatorem konferencji w celu sprawdzenia, czy jest to możliwe.

4. Prezentację, którą dostarczają Państwo organizatorowi konferencji, należy nazwać swoim nazwiskiem. Jeśli prezentacja zawiera więcej niż jeden plik, proszę je odpowiednio ponumerować (np. „kowalski.ppt” lub kowalski1.ppt, kowalski2.ppt)

Pokazy slajdów w Internecie można wykonać na wiele różnych sposobów. Oto najpopularniejsze techniki :

1. Slajdy są przekazywane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z komputera wykorzystywanego do prezentacji. Technika ta pozwala na wprowadzanie zmian do ostatniej chwili oraz na dodawanie efektów wizualnych (natomiast dźwięk prezentacji nie jest przekazywany w Internecie).

2. Pliki statyczne JPEG lub GIF tworzy się wcześniej, korzystając z innej prezentacji w PowerPoincie (lub podobnym programie). Jest to najczęściej wykorzystywana technika: wymaga mniejszej przepustowości łącza i zapewnia lepszą jakość obrazu. Proszę zastosować się do następujących zasad:

a) nie należy stosować żadnych animacji ani efektów dźwiękowych;

b) należy stworzyć różne slajdy dla kolejno pojawiających elementów;

c) można zastosować efekty przejścia między slajdami, jednak będą one widoczne jedynie dla osób znajdujących się w sali konferencyjnej;

d) Być może zostaną Państwo poproszeni o przekonwertowanie slajdów na format JPEG lub GIF 320 x 240 pikseli (zazwyczaj konwersją zajmuje się organizator). Aby to zrobić w menu „plik” w PowerPoincie należy kliknąć “zapisz jako”, a następnie zaznaczyć format JPEG (niektóre wersje PowerPointa pozwalają również wybrać rozmiar slajdu). W ten sposób powstaje folder zawierający wszystkie slajdy o nazwie „slajd1”, „slajd2” itp.

Pokaz slajdów

Oto przykłady z wcześniejszych konferencji.

Slajd

 • Czcionka użyta w tytule: Times New Roman 36 pkt
 • Czcionka użyta w tekście: Times New Roman 20pkt
 • Komentarz: slajd ten będzie trudno odczytać na ekranie o rozdzielczości 1024 x 768 (nawet w sali konferencyjnej)

 • Czcionka użyta w tytule: Arial 44pkt
 • Czcionka użyta w tekście: Arial 24pkt
 • Komentarz: slajd wystarczająco widoczny w Internecie.

Wygłaszanie prezentacji

Pomyśl o tłumaczach...

Jeśli Państwa wystąpienie jest tłumaczone symultanicznie, proszę zapoznać się z ogólnymi wskazówkami dla delegatów zabierających głos podczas konferencji.

Należy pamiętać o wcześniejszym dostarczeniu elektronicznej wersji prezentacji. Należy również przesłać organizatorom konferencji wszelkie dokumenty, które mają być odczytane podczas wystąpienia. Materiały te zostaną przekazane:

 • służbom tłumaczeniowym (aby zapewnić tłumaczenie o wysokiej jakości, tłumacze powinni znać wcześniej temat, który będzie poruszany);
 • dostawcy transmisji strumieniowej w Internecie lub intranecie;
 • do komputera w sali konferencyjnej, w której będzie odbywać się prezentacja.

Postawa

Prosimy zastosować się do tych prostych rad, a Państwa wystąpienie transmitowane na żywo w Internecie przebiegnie pomyślnie :

 • Proszę zawsze patrzeć w stronę publiczności i nie chodzić po sali: są Państwo filmowani i jakikolwiek nagły ruch znacznie pogorszy jakość obrazu (więcej pikseli przekazywanych w Internecie, zmniejszenie wyrazistości obrazu);
 • Prosimy pokazywać każdy ze slajdów przez co najmniej kilka minut: uczestnicy spotkania obecni na sali i przed ekranami komputerów powinni dysponować wystarczającym czasem, aby równocześnie przeczytać tekst i wysłuchać wystąpienia (nie dotyczy to pokazywania zdjęć);
 • Nawet jeśli zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne, slajdy nie będą tłumaczone, proszę więc wyświetlać je w odpowiednim języku.
 • Nie należy ubierać się w białe lub jasne kolory, ponieważ kamera może nie doświetlić obrazu.
 • Ubrania powinny być w jednolitych kolorach: ubrania we wzory lub w paski mogą spowodować nieprzyjemne efekty wizualne.