Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vadlīnijas runātājiem, kas uzstājas tīmeklī pārraidītā pasākumā

Multimediju tehnoloģijas vai tīmekļapraide ļauj cilvēkiem sekot konferenču norisei Inernet tīklā no jebkuras attālas vietas (birojs/mājas). Pateicoties ciparu audio un ciparu video līdz ar slīdu prezentācijām (piem., PowerPoint), attāli dalībnieki gūst neaizmirstamu pieredzi un ir gatavi reaģēt.

Konferences, izmantojot Internet tīklu

Piemērs tam, kā runa parādās Internet tīklā

Lūdzu, apskatiet šīs vispārējās vadlīnijas runātājiem, kas izmanto slīdu prezentācijas pasākumos, ko pārraida tīmeklī; iespējams, daži ieteikumi nebūs piemērojami vienmēr sakarā ar specifiskām tehnoloģijām, kas izmantotas.

Slīdu sagatavošana

Lūdzu, rūpīgi ievērojiet šādas vadlīnijas, veidojot slīdu prezentāciju konferencei, kuru paredzēts arī pārraidīt tīmeklī:

1. Aptuvenais formāts tīmeklī aplūkojamiem slīdiem parasti ir 320 x 240 pikseļi. Tas nozīmē, ka slīds aizņems aptuveni 1/9 daļu no 17 collu ekrāna ar izšķirtspēju 1024 x 768 pikseļi. Pārliecinieties, ka sīkākais fonts ir salasāms pie šādas izšķirtspējas.

2. Pat tad, ja plānojat izmantot PowerPoint (vai līdzīgu programmu), lūdzu, sagatavojiet vismaz vienu elektronisku paziņojuma slīdu, kas paliks tiešsaistē jūsu prezentācijas laikā. Šajā slīdā jābūt:

 • runātāja vārdam,
 • organizācijas nosaukumam,
 • runas nosaukumam,
 • konferences datumam un laikam.

3. Izmantojiet tādus vispārpieņemtus fontus kā Arial, Helvetica, Times, utt. un pārliecinieties, ka failā ir iekļauti visi attēli (nevis tikai saites uz failu, kas atrodas uz jūsu cietā diska), pretējā gadījumā tos nevar pareizi parādīt. Ja jums ir kādas īpašas prasības, piem., ja jums jāizmanto kāds neierasts fonts, lūdzu, sazinieties ar organizatoru, lai pārbaudītu, vai tas ir iespējams.

4. Nosauciet prezentāciju, par ko paziņojiet organizācijai, kas atbild par konferenci, izmantojot savu uzvārdu; ja jums ir vairāk nekā viens fails, attiecīgi numurējiet tos (piem., "smith.ppt" vai "smith1.ppt, smith2.ppt")

Slīdu prezentācijas tīmeklī var īstenot dažādi. Parasti tās īsteno šādi. :

1. Slīdus pārraida secīgi tieši no datora, ko izmanto prezentācijai. Pateicoties šai tehnoloģijai, izmaiņas var izdarīt līdz pēdējai dienai un iekļaut īpašus vizuālus efektus (tomēr prezentācijas skaņas netiek pārraidītas tīmeklī).

2. Statiski JPEG vai GIF faili, kas iepriekš izveidoti no PowerPoint (vai līdzīgas programmas) prezentācijas; šī tehnoloģija ir visbiežāk izmantotā: tā mazākā mērā izmanto frekvenču joslu, un attēls, ko tā nodrošina, ir labākas kvalitātes. Lūdzam ievērot šādus noteikumus :

a) Neizmantojiet nekādus animācijas efektus vai skaņu;

b) izmantojiet dažādus slīdus, lai objekti parādītos secīgi;

c) ir iespējami vienkārši slīdu pārejas efekti, bet tos redzēs tikai konferences telpā esošie cilvēki;

d) iespējams, jums būs jāpārveido slīdi "JPEG" vai "GIF" formātā, 320 x 240 pikseļi (parasti organizators gādā par šādu pārveidošanu): PowerPoint programmā no izvēlnes Fails [File], izvēlieties „Saglabāt kā” [Save as] un tad jpeg formātu (dažas PowerPoint versijas pieļauj, ka tiek iestatīti slīdu izmēri): tiek izveidota mape, kurā ir visi slīdi ar nosaukumiem "Slīds1",.."SlīdsXX", utt.

Kā parasti izskatās slīdi

Turpmāk minētie piemēri ņemti no iepriekšējiem pasākumiem.

Slīds

 • Virsrakstā izmantotais fonts: Times New Roman 36pt
 • Tekstā izmantotais fonts: Times New Roman 20pt
 • Piezīme: šo slīdu būs grūti lasīt uz ekrāna ar izšķirtspēju 1024 x 768 (pat konferences telpā)

 • Virsrakstā izmantotais fonts: Arial 44pt
 • Tekstā izmantotais fonts: Arial 24pt
 • Piezīme: pietiekami laba redzamība Internet tīklā..

Prezentācijas laikā

Domājiet par tulkiem...

Ja jūsu runa tiek tulkota sinhroni, lūdzu, ievērojiet vispārējos ieteikumus runātājiem.

Lūdzu, neaizmirstiet termiņā iesniegt savas prezentācijas elektronisku kopiju. Neaizmirstiet iesniegt konferences organizatoram visu, ko savas runas laikā plānojat lasīt. Šis materiāls tiks pārsūtīts:

 • mutiskās tulkošanas dienestam (tulkiem jau iepriekš ir jāzina priekšmets, lai viņu veikums jūsu runas laikā būtu labāks);
 • personai, kas nodrošina satura pārraidi Internet tīklā/intertīklā;
 • uz personālo datoru konferences telpā, kur jūs reāli prezentēsit savu ziņojumu.

Praktiski padomi

Ievērojiet šos vienkāršos ieteikumus, lai pārraide tīmeklī būtu labāka :

 • Vienmēr skatieties uz auditoriju un nestaigājiet apkārt: jūs filmē; pārmērīgas kustības var stipri pasliktināt attēla kvalitāti (Internet tīklā pārsūtāmu pikseļu ir vairāk , var pazust attēls);
 • Katru slīdu rādiet vismaz dažas minūtes: vietējiem un virtuālajiem dalībniekiem ir vajadzīgs laiks, lai izlasītu tekstu un tajā pašā laikā klausītos (ja vien jūsu nodoms nav vienkārši rādīt foto);
 • Neskatoties uz sinhrono tulkošanu, jūsu slīdi netiks tulkoti, tāpēc izvēlieties attiecīgu valodu tiem.
 • Izvairieties no balta vai gaišas krāsas apģērba: tas izraisa to, ka kameras attēls netiek pietiekami eksponēts.
 • Izvēlieties vienkrāsainu apģērbu: rakstains vai svītrains apģērbs var radīt nevēlamus vizuālus efektus.