Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Smjernice za govornike u prijenosu putem interneta

Tehnologije za prijenos događanja uživo putem interneta omogućuju ljudima da sudjeluju na konferencijama s bilo koje udaljene lokacije (ured/kuća) Kombiniranje digitalnog zvuka i videa s prezentacijama (npr. PowerPoint) koje se izlažu u prostorijama i u okviru čavrljanja na internetu (IRC) udaljenim sudionicima pruža pamtljivo iskustvo i omogućuje im da reagiraju.

Conferences via the internet

Primjer govora na internetu.

Pogledajte ove opće smjernice za govornike koji koriste prezentacije sa slajdovima u prijenosu uživo putem interneta; neki od prijedloga ne primjenjuju se na svaki događaj zbog posebnosti tehnologije koja se koristi.

Pripremanje slajdova.

Pažljivo slijedite ove smjernice kada pripremate prezentaciju sa slajdovima za konferenciju koja se prenosi i na internetu:

1. Slajdovi se obično na internetu pokazuju u formatu od oko 320 x 240 piksela. To znači da će slajd zauzimati oko 1/9 ukupne površine 17-inčnog zaslona s rezolucijom od 1024 x 768 piksela. Pazite da je najmanja veličina slova koju koristite čitljiva pri toj rezoluciji.

2. Čak i ako ćete koristiti PowerPoint (ili sličan program), pripremite najmanje jedan uvodni slajd u elektroničkom obliku koji će ostati na internetu za vrijeme vaše prezentacije. Taj bi slajd trebao sadržavati:

 • ime govornika,
 • ime organizacije,
 • naslov govora
 • datum i vrijeme konferencije.

3. Koristite uobičajenu vrstu slova kao što su Arial, Helvetica, Times itd. i pazite da su sve slike ugrađene u datoteku (a ne samo poveznice na datoteku na vašem tvrdom disku) jer inače neće biti ispravno prikazane. Ako imate posebne zahtjeve, na primjer, ako morate koristiti neuobičajenu vrstu slova, kontaktirajte organizatora kako biste provjerili je li to izvedivo.

4. Nazovite prezentaciju koju dostavljate u svrhu organizacije konferencije svojim prezimenom; ako dostavljate više od jedne datoteke, molimo označite ih brojevima (npr. "smith.ppt" ili "smith1.ppt, smith2.ppt")

Prezentacije sa slajdovima na internetu mogu biti različite. Najčešće su:

1. Slajdovi se prenose pri niskoj brzini osvježavanja okvira izravno s računala koje se koristi za prezentaciju. Ova tehnologija omogućuje vam da unosite promjene do zadnjeg dana i da uključite privlačne vizualne efekte (međutim, zvukovi u prezentaciji se ne prenose).

2. JPEG ili GIF statičke datoteke stvorene unaprijed iz PowerPoint prezentacije (ili sličnog programa); ta se tehnologija najčešće koristi; zauzima manje širine pojasa i daje bolju kvalitetu slike. Molimo vas da poštujete ova pravila:

a. Nemojte koristiti animacijske efekte ili zvuk;

b. Koristite drugačije slajdove kako bi izgledalo da se pojavljuju postupno;

c. Mogući su jednostavni efekti između slajdova, ali vidjet će ih samo ljudi koji se nalaze u stvarnoj konferencijskoj dvorani;

D. Možda ćete morati pretvoriti slajdove u "JPEG" ili "GIF" format, 320 x 240 piksela (obično će organizator obaviti to pretvaranje): iz izbornika Datoteka u PowerPointu odaberite "Sačuvaj kao" i onda jpeg format (neke verzije PowerPointa dopuštaju zadati dimenzije slajda): nakon toga stvara se mapa sa svim slajdovima koji nose imena "Slajd 1", "SlajdXX" itd.

Kako slajdovi obično izgledaju:

(Primjeri su uzeti s prethodnih događanja)

slideA 

 • Vrsta slova korištena u naslovu: Times New Roman 36pt
 • Vrsta slova korištena u tekstu: Times New Roman 20pt
 • Komentar:ovaj će slajd biti teško čitati na zaslonu od 1024 x 768 (čak i u konferencijskoj dvorani)

 • Vrsta slova korištena u naslovu: Arial 44pt
 • Vrsta slova korištena u tekstu: Arial 24pt
 • Komentar:dovoljno jasno kada se gleda na internetu.

Izlaganje prezentacije

Mislite na prevoditelje!

Ako je za vrijeme vašeg govora osiguran simultani prijevod, slijedite upozorenja u općim savjetima za govornike.

Nemojte zaboraviti dostaviti elektronički primjerak svoje prezentacije prije roka. Sjetite se isto poslati organizatoru konferencije sve što ćete čitati u svome govoru. Taj će se materijal proslijediti:

 • službi za usmeno prevođenje (prevoditelji moraju unaprijed znati temu kako bi mogli bolje prevodili za vrijeme vašeg govora);
 • pružatelju usluge prijenosa na internetu/intranetu
 • u računalo u konferencijskoj dvorani gdje ćete fizički izlagati prezentaciju.

Slijedite ove jednostavne prijedloge kako bi prijenos putem interneta bio što bolji:

 • Uvijek gledajte u publiku i nemojte šetati po dvorani: budući da se nalazite ispred kamere, prenaglašeni pokreti značajno će smanjiti kvalitetu slike (više piksela za prijenos na internetu, mogući gubitak okvira);
 • Pokažite svaki slajd barem nekoliko minuta: lokalni i virtualni sudionici moraju imati vremena pročitati tekst i istovremeno slušati (osim ako želite pokazati samo fotografiju);
 • Čak i uz simultano prevođenje, slajdovi neće biti prevedeni, zato ih prikladno opišite.
 • Nemojte nositi odjeću bijele boje ili svijetlih boja: takva odjeća može uzrokovati nejasnu sliku.
 • Nosite jednobojnu odjeću: odjeća s uzorcima ili prugama može uzrokovati neželjene vizualne efekte.