Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Obecné zásady pro řečníky při internetovém vysílání

Díky streamingovým technologiím nebo internetovému vysílání mohou lidé sledovat konference přes internet odkudkoli (z kanceláře či domova). Kombinace audio a videopřenosu s obrazovou prezentací (např. v PowerPointu) v zasedacím sále a textovou konverzací (IRC) představuje plnohodnotný zážitek pro účastníky jednání, kteří se ho nemohou účastnit přímo na místě. Mimoto jim dává možnost i přímo reagovat.

Konference přes internet

Příklad toho, jak může vypadat projev přenášený přes internet

Pročtěte si prosím tyto obecné pokyny pro řečníky, kteří využívají obrazovou prezentaci při internetovém vysílání; je možné, že navrhované pokyny nejsou vzhledem k rozdílům v používaných technologiích univerzální.

Příprava obrazové prezentace

Při přípravě obrazové prezentace pro konferenci, která bude přenášena přes internet, se řiďte těmito pokyny:

1. Snímky jsou obyčejně na internetu zobrazovány ve formátu přibližně 320 x 240 pixelů. To znamená, že jeden snímek zabere okolo 1/9 celkové plochy 17 palcové obrazovky s rozlišením 1024 x 768 pixelů. Ujistěte se, že i nejmenší typ písma, který jste ve své prezentaci použili, je při tomto rozlišení dostatečně čitelný.

2. I když jste se rozhodli při své prezentaci použít PowerPoint (nebo jiný podobný software), připravte alespoň jeden úvodní snímek v elektronické verzi, který zůstane on-line po celou dobu prezentace a který by měl obsahovat:

 • jméno přednášejícího,
 • název organizace,
 • název projevu
 • datum a čas konference.

3. Používejte obvyklý typ písma, jako je např. Arial, Helvetica, Times atd., a ujistěte se, že veškeré obrázky jsou uloženy v daném souboru (a ne pouze odkazy k souborům na vašem harddisku), jinak by se mohlo stát, že nebudou správně zobrazeny. Pokud máte zvláštní požadavky, např. musíte bezpodmínečně použít určitý neobvyklý typ písma, kontaktujte prosím pořadatele a ověřte si realizovatelnost svého plánu.

4. Uložte prezentaci pod svým příjmením a v případě, že máte více než jeden soubor, je náležitě očíslujte (např. „novak.ppt“ nebo „novak1.ppt, novak2.ppt“)

Obrazovou prezentaci na internetu lze uskutečnit různými způsoby. Nejčastější jsou :

1. Snímky jsou vysílány s nízkou obrazovou frekvencí přímo z počítače, který používáte k prezentaci. Tento způsob umožňuje provádět změny do poslední chvíle a umožňuje využití zvláštních vizuálních efektů (zvuk prezentace však nelze přenášet přes internet).

2. Předem vytvořené statické soubory ve formátu JPEG nebo GIF v programu PowerPoint (nebo jiném podobném programu) jsou nejčastěji používaným způsobem, tento způsob využívá menší šířku pásma a poskytuje lepší kvalitu obrazu. Postupujte podle těchto pravidel:

a. nepoužívejte žádné animace nebo zvukové efekty;

b. používejte různé snímky, aby se objekty objevovaly postupně;

c. jednoduché přechodové efekty jsou možné, uvidí je ale pouze přímí účastníci v konferenčním sále;

d. je možné, že budete požádáni, abyste své snímky převedli do formátu JPEG nebo GIF s 320 x 240 pixely (pořadatel se obvykle stará o toto převedení): z nabídky „Soubor“ v PowerPointu zvolte „Uložit jako“ a poté formát JPEG (některé verze PowerPointu vám rovněž umožní nastavit velikost jednotlivých snímků): vytvoří se složka obsahující veškeré snímky nazvaná „Snímek1“,... „SnímekXX“ atd.

Jak se snímky obvykle zobrazují :

(Následující příklady pocházejí z předcházejících konferencí.)

Snímek

 • Typ písma používaný pro nadpis: Times New Roman 36pt
 • Typ písma používaný pro vlastní text: Times New Roman 20pt
 • Poznámka: tento snímek bude na obrazovce s rozlišením 1024 x 768 pixelů špatně čitelný (a dokonce i v konferenčním sále)

 • Typ písma používaný pro nadpis: Arial 44pt
 • Typ písma používaný pro vlastní text: Arial 24pt
 • Poznámka: dostatečně čitelný při zobrazení přes internet.

Při prezentaci

Myslete na tlumočníky !

Pokud je váš projev tlumočen simultánně, dbejte upozornění uvedených ve všeobecných tipech pro řečníky.

Nezapomeňte včas dodat svou prezentaci v elektronické formě. Rovněž zašlete pořadateli vše, co budete během své přednášky číst. Tento podkladový materiál bude předán:

 • tlumočnické službě (tlumočníci musí znát téma přednášky v dostatečném předstihu, aby mohli podat co nejlepší výkon) a;
 • dodavateli streamingu na internetu/intranetu;
 • a uložen na počítači v konferenčním sále, kde budete přednášet.

Vaše chování během přednášky

S cílem zajistit co možná nejlepší internetové vysílání následujte tyto jednoduché rady :

 • Vždy se dívejte na posluchače a nechoďte sem a tam: myslete na to, že jste filmováni; velké množství pohybu značně snižuje kvalitu obrazu (větší počet pixelů, který musí být přenášen přes internet, může způsobit zhoršení plynulosti obrazu);
 • Ukazujte každý snímek alespoň několik minut: (pokud nechcete ukázat pouze fotografii): ti, kteří váš projev sledují v sále i u obrazovek počítačů, by měli mít dostatek času na to, aby si mohli zobrazený text přečíst a zároveň poslouchat váš projev;
 • I když je zajištěno simultánní tlumočení, vaše snímky nebudou přeloženy, přizpůsobte proto tomu použitý jazyk.
 • Vyhněte se světlému nebo bílému oblečení: světlé barvy vedou k podexpozici obrazu.
 • Dejte přednost jednobarevnému oblečení: vzorované či proužkované oblečení by mohlo způsobit nežádoucí vizuální efekty.