Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Насоки за ораторите в заседание, предавано като уебкаст

Медийните технологии за стриминг или уебкастинг дават възможност на хората да следят конференциите чрез интернет от разстояние (в офиса или у дома). Комбинирането на аудио и видео с презентации на слайдове (напр. PowerPoint), които се правят в заседателната зала, и интернет чат представляват запомнящо се преживяване за участниците от разстояние и им дават възможност да реагират.

Конференции по интернет

Как трябва да изглежда една реч по интернет

Прегледайте внимателно общите насоки за оратори, използващи презентации със слайдове в уебкаст. Може обаче някои от тях да не са приложими в даден случай, поради конкретно използваната техника.

Подготовка на слайдовете

Моля следвайте тези препоръки, когато подготвяте презентация със слайдове, която ще бъде предавана и с уебкаст:

1. Слайдовете по принцип се показват в интернет във формат 320 x 240 пиксела. Това означава, че слайдът ще заеме около 1/9 от общата повърхност на 17-инчов монитор с разделителна способност 1024 x 768 пиксела. Убедете се дали и най-дребният ви шрифт може да се чете.

2. Дори ако ще използвате PowerPoint (или подобен софтуер), подгответе поне един слайд в електронен формат, който ще остане онлайн по време на цялата ви презентация и който трябва да съдържа:

 • име на оратора,
 • име на организацията,
 • заглавие на речта
 • дата и час на конференцията.

3. Използвайте общоприетите шрифтове като Arial, Helvetica, Times и т.н., както и проверете, че всички образи са пренесени във файла (а не са само линкове към файл, който е на твърдия ви диск), в противен случай информацията може да се окаже непълна. Ако имате конкретни изисквания, например, ако се налага да използвате необичайни шрифтове, попитайте организаторите дали това е възможно.

4. Когато изпращате презентацията си на файл до организаторите, използвайте фамилията си. Ако изпращате повече от един файл, номерирайте ги по подходящ начин (напр. "smith.ppt" or "smith1.ppt, smith2.ppt")

Може да има различни видове презентации със слайдове по интернет. Най-често използваните са :

1. Слайдовете се подават в бавна последователност пряко от компютъра, използван за вашата презентация. Тази технология ви позволява да правите поправки до последния ден и да включите ефектни визуални образи (звуците обаче не се предават по интернет).

2. Предварително създадени статични JPEG или GIF файлове от презентация на PowerPoint (или подобна програма); това е най-често използваната технология: тя поема по-малка част от широчината на лентата и дава по-добро качество на образа. Спазвайте следните правила:

а) Не използвайте анимационни ефекти или звук;

б) Използвайте различни слайдове, така че изображенията да следват едно след друго;

в) Възможно е да се преминава от един слайд на друг, но само присъстващите в залата ще виждат това;

г) Може да се наложи да преобразувате слайдовете си във формат JPEG или GIF, 320 x 240 пиксела (обикновено организаторите ще направят това): от менюто File в PowerPoint изберете "Save as", след това формат jpeg (някои версии на PowerPoint ви позволяват да зададете и размер на слайда: след което се създава папка с всички слайдове, наименувани "Slide1",.."SlideXX" и т.н.

Как обикновено се появяват слайдовете:

(Дадените по-долу примери са от вече състояли се заседания.)

Слайд

 • Шрифт за заглавието: Times New Roman 36pt
 • Шрифт за текста: Times New Roman 20pt
 • Коментар: този слайд ще се чете трудно на екран 1024 x 768 (дори в самата зала)

 • Шрифт за заглавието: Arial 44pt
 • Шрифт за текста: Arial 24pt
 • Коментар: достатъчно ясно, за да се вижда в Интернет.

Как се прави самата презентация

Мислете за преводачите !

Ако речта ви се превежда симултанно, спазвайте общите съвети за ораторите.

Не забравяйте да изпратите електронно копие от презентацията си преди крайния срок. Изпратете също всичко, което ще четете в речта си, до организаторите на конференцията. Материали трябва да бъдат осигурени за:

 • преводаческата служба (преводачите трябва да знаят предварително темата, за да предадат по-добре речта ви);
 • службата, осигуряваща стриминг в Интернет/интранет;
 • компютъра в заседателната зала, където ще изнесете презентацията си.

Застанете по този начин

Следвайте тези препоръки, за да направите по-добър уебкаст :

 • Винаги гледайте към публиката и не крачете наоколо: вие сте в камера; излишните движения значително намаляват качеството на образа (повече пиксели трябва да се излъчат в Интернет, евентуално се губят кадри);
 • Задръжте всеки слайд на екрана поне 1-2 минути: участниците в залата и в Интернет трябва да могат да прочетата текста, като същевременно ви слушат (освен ако не показвате само снимка);
 • Дори да е осигурен симултанен превод, вашите слайдове няма да бъдат превеждани, така че ги обяснявайте с подходящ език.
 • Избягвайте дрехи в бели или светли цветове: в такива случаи видеокамерата не експонира добре образа.
 • Носете дрехи в плътни цветове: райета или фигури не създават добър визуален ефект.