Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomislite na tolmačenje pri pripravi sestanka

Odločili ste se, da bo na vašem sestanku tolmačenje. Obsežne izkušnje in nedavne raziskave komuniciranja so poudarile pomembna vprašanja za pripravo sestanka. Najprej preglejte ta vprašanja :

Vprašanja v zvezi s komunikacijo

Ali ste na zadnjem takšnem sestanku zaprosili za tolmačenje iz in v več jezikov, kot ste jih potrebovali? Bi bili morda kateri drugi jeziki bolj primerni?

 • Prilagodite svojo jezikovne zahteve resničnim potrebam sestanka.
 • Udeležencem že v povabilu razložite, katere jezike lahko govorijo oziroma poslušajo (po tem, ko jih potrdi GD za tolmačenje). Spodbudite jih, naj govorijo prosto, najraje v maternem jeziku in naj bodo, če je čas omejen, njihovi govori raje krajši in ne hitrejši.
 • Brief them as follows:

- Vaše sporočilo morda ne bo popolnoma razumljivo, če boste le prebrali besedilo ali zapiske. Celo za nekoga, ki vas posluša v izvirnem jeziku, je morda težko razumeti vse podrobnosti sporočila.

- Če je vaš govor daljši, je morda pametneje, da celotno besedilo predložite sekretariatu v evidenco, ustno pa podate samo kratek povzetek.

 • Preverite, ali je naslov sestanka dovolj jasen, da se lahko tolmači ustrezno pripravijo ali pa je morda potreben podnaslov.
 • Jasno označite točke dnevnega reda (informacije, razprava, glasovanje …).
 • Če je le mogoče, v osnutku dnevnega reda opredelite časovni razpored.
 • Pripravite kratek sestanek s tolmači - dobro pripravljen tolmač bo tudi lažje sodeloval.

Gradivo

 • Poskrbite, da je gradivo pripravljeno pravočasno in v dovolj jezikih, da bo sestanek uspešen.
 • Ponudite potrebne razlage (kratice, strokovni izrazi …) .
 • Preverite, ali je gradivo jasno oštevilčeno in označeno (točka dnevnega reda, pravni status, uradna oznaka, institucija ali država izvora ...).
 • Gradivo in dnevni red sta ponavadi na voljo v tolmaških kabinah. Če je na sestanku predstavljeno novo gradivo, tolmačem ponudite izvod, preden začnete o njem razpravljati.
 • Na sestanku imejte pripravljenih nekaj natisnjenih izvodov gradiva, tudi če ste ga že prej poslali GD za tolmačenje.

Vizualni pripomočki/oprema in kabine

 • Za predstavitve Power Point ali podobne predstavitve si poglejte nasvete za predstavitve Power Point in spletni prenos.
 • Preverite, ali ste zaprosili za primeren prostor in opremo (mikrofoni, zasloni, vidni iz vseh kabin, in projektorji)
 • Premislite o uporabi vizualnih pripomočkov za podatke, diagrame ipd. na sestanku.
 • Preverite, ali imajo tolmači ustrezen pogled na zaslon in natisnjen izvod diapozitivov.
 • Preverite, ali so v prostoru kabine. Če jih ni, boste potrebovali mobilne kabine, ki izpolnjujejo tehnične zahteve.

Pred sestankom

 • Preverite, ali je bil GD za tolmačenje obveščen o kakršni koli nenadni spremembi začetka sestanka.
 • Zagotovite, da lahko vodja sestanka v nekaj besedah razloži bistvo vsake točke dnevnega reda. (To bo tolmačem in udeležencem pomagalo pri razumevanju).
 • Seznam praktičnih nasvetov GD za tolmačenje za vodje sestanka
 • Potrudite se, da imajo tolmači na voljo obrazložen dnevni red, ki lahko vsebuje cilje vsake točke in predvideva povezana vprašanja in odgovore.