Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

O tłumaczeniu warto już pomyśleć na etapie planowania spotkania

Podjęli się Państwo zorganizowania konferencji z wykorzystaniem tłumaczenia ustnego. Doświadczenia tłumaczy oraz wyniki badań w dziedzinie komunikacji językowej wykazują, iż szczególnie istotne podczas organizacji spotkania są następujące zagadnienia. Warto zapoznać się z nimi przed podjęciem dalszych działań :

Zagadnienia dotyczące komunikacji językowej

Czy podczas organizacji poprzedniego spotkania zgłosili Państwo zapotrzebowanie na właściwą liczbę języków, w których uczestnicy mogą się wypowiadać i w których mogą słuchać tłumaczenia? Czy może któreś języki były niepotrzebne lub należałoby dodać nowe?

 • Ważne jest, aby zamówienie na tłumaczenie dostosować do rzeczywistych potrzeb spotkania.
 • Uczestników konferencji, w wysyłanych do nich zaproszeniach, należy poinformować w jakich językach będą mogli zabierać głos oraz na jakie języki dostępne będzie tłumaczenie (po potwierdzeniu przez DG ds. Tłumaczeń Ustnych). Mówców warto zachęcać do tego, aby wypowiadali się swobodnie, jeśli to możliwe w języku ojczystym, w przypadku braku czasu powinni raczej skracać wypowiedź, a nie przyspieszać jej tempo.
 • O czym należy powiedzieć mówcom?

- Mówcom warto również przypomnieć, że ich komunikat może nie zostać właściwie odebrany, jeśli odczytują napisany wcześniej tekst bądź notatki. Nawet osoby słuchające w języku oryginału mogą mieć wtedy trudności z dokładnym zrozumieniem treści.

- Jeśli planowane jest wygłoszenie dłuższego przemówienia, aby zaoszczędzić czas, można przekazać pełen tekst sekretariatowi do akt, a podczas obrad przedstawić jedynie najważniejsze punkty.

 • Należy upewnić się czy temat spotkania jest wystarczająco czytelny, aby tłumacze mogli się właściwie przygotować, czy też warto go doprecyzować.
 • Należy wyraźnie określić charakter poszczególnych punktów obrad (informacje, dyskusja, głosowanie itp.).
 • Warto również określić czas przewidziany na realizację poszczególnych punktów programu.
 • Jeśli to możliwe, dobrze jest również zorganizować krótkie spotkanie informacyjne dla tłumaczy - Dobrze poinformowany tłumacz jest bardziej zaangażowany w tłumaczenie.

Dokumenty

 • Należy upewnić się, że dokumenty będą gotowe z odpowiednim wyprzedzeniem i że będą dostępne w wystarczającej liczbie języków.
 • Trzeba również zorientować się, czy treść dokumentów wymaga dodatkowych wyjaśnień (skróty, terminologia techniczna itp.).
 • Warto też sprawdzić, czy wszystkie materiały są czytelnie oznaczone (punkt porządku obrad, charakter dokumentu, jego stan prawny, instytucja pochodzenia lub kraj).
 • Wszystkie dokumenty, łącznie z porządkiem obrad, dostarczane są zazwyczaj przed rozpoczęciem spotkania do kabin tłumaczy. Jeśli w trakcie spotkania pojawią się jakieś nowe dokumenty należy dopilnować, by trafiły one również do tłumaczy jeszcze zanim będą omawiane.
 • Warto również zabrać na spotkanie kilka dodatkowych egzemplarzy dokumentów, nawet jeśli zostały one wcześniej wysłane do DG ds. Tłumaczeń Ustnych.

Sprzęt audiowizualny i kabiny

 • Jeśli planują Państwo prezentacje z wykorzystaniem PowerPointa lub podobnych programów proszę zapoznać się ze wskazówkami na temat prezentacji w PowerPoincie oraz prezentacji transmitowanych na żywo w Internecie.
 • Należy upewnić się, że zamówiona została odpowiednio wyposażona sala konferencyjna oraz sprzęt (mikrofony, ekrany widoczne ze wszystkich kabin i rzutnik).
 • Warto rozważyć wykorzystanie również innych pomocy audiowizualnych przy prezentowaniu liczb, wykresów itp.
 • Należy pamiętać również o tym, że tłumacze muszą dobrze widzieć ekran i mieć przed sobą wydrukowaną wersję przedstawianych slajdów.
 • Trzeba sprawdzić, czy sala jest wyposażona w kabiny. W przeciwnym wypadku potrzebne będą kabiny przenośne spełniające odpowiednie normy techniczne.

Przed spotkaniem

 • Należy sprawdzić, czy DG ds. Tłumaczeń Ustnych została poinformowana o ewentualnych, wprowadzonych w ostatniej chwili, zmianach dotyczących godziny rozpoczęcia spotkania.
 • Trzeba upewnić się, że przewodniczący spotkania będzie w stanie w kilku słowach wyjaśnić, czym uczestnicy będą się zajmować podczas realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. (Pomoże to tłumaczom i uczestnikom wejść w temat spotkania).
 • Warto zapoznać się z praktycznymi wskazówkami DG ds. Tłumaczeń Ustnych dla osób przewodniczących obradom.
 • Doskonałym rozwiązaniem jest przekazanie jednego egzemplarza porządku dnia tłumaczom (z opisem celu poszczególnych punktów porządku obrad, przewidywanych pytań i przygotowanych odpowiedzi itp.).