Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Domājiet par mutisko tulkošanu, kad plānojiet savu sanāksmi

Jūs esat nolēmis organizēt sanāksmi ar mutisko tulkošanu. Nesen īstenots plašs pieredzes un saziņas pētījums parādījis, ka sanāksmes organizēšanā svarīgi ir šādi punkti. Pirms darāt ko citu, lūdzu, pārbaudiet šos punktus :

Saziņas jautājumi

Spriežot pēc pēdējās reizes pieredzes, vai jūs pieteicāt vairāk valodu runāšanai un uzklausīšanai nekā bija vajadzīgs? Vai noderīgākas būtu bijušas kādas citas valodas?

 • Lūdzu, saskaņojiet savu valodu pieteikumu ar sanāksmes faktiskajām vajadzībām.
 • Ielūgumā, lūdzu, paziņojiet dalībniekiem, kurās valodās viņi var runāt/klausīties (pēc Mutiskās tulkošanas ĢD apstiprinājuma saņemšanas) Mudiniet viņus runāt brīvi, ja iespējams, viņu dzimtajā valodā, un, ja laiks ir ierobežots, izteikties labāk īsāk nekā ātrāk.
 • Brief them as follows:

- Jūsu vēstījums visdrīzāk tikai pa daļai sasniegs adresātu, ja jūs vienkārši lasāt tekstu vai piezīmes. Pat cilvēkam, kurš klausās oriģinālo valodu, var būt grūti uztvert pilnīgi visu.

- Ja jūsu paziņojums ir garš, laika taupīšanas nolūkā, iespējams, pareizāk ir iesniegt sekretariātam pilno tekstu, un sniegt tikai īsu ideju apkopojumu mutiski.

 • Pārbaudiet, vai sanāksmes nosaukums ir pietiekami skaidrs, lai tulki varētu attiecīgi sagatavoties, vai arī būtu noderīgi sniegt apakšvirsrakstu.
 • Lūdzu, skaidri anotējiet programmas punktus (informācija, diskusijas, balsojums…).
 • Ja iespējams, mēģiniet noteikt programmas projekta laikus.
 • Organizējiet īsu instruktāžu tulkiem - Labi instruēts tulks ir lielākā mērā iesaistīts tulks.

Dokumenti

 • Pārbaudiet, vai dokumenti ir sagatavoti savlaicīgi/pietiekami daudzās valodās, lai sanāksmes norise būtu sekmīga
 • Pārliecinieties, ka ir sniegti vajadzīgie paskaidrojumi (akronīmi, tehniski termini…).
 • Pārbaudiet, vai dokumenti ir skaidri numurēti/apzīmēti (programmas punkts, juridiskais status, oficiālais kods, autorinstitūcija vai valsts…).
 • Dokumenti/programma parasti ir pieejama tulku kabīnēs, bet, ja sanāksmes gaitā tiek iesniegti jauni dokumenti, lūdzu, gādājiet par to, lai tulki kopiju saņem, pirms jūs apspriežat tos.
 • Ir svarīgi, lai sanāksmē jums būtu dažas papīra kopijas pat tad, ja dokumenti jau ir nosūtīti uz Mutiskās tulkošanas ĢD.

Uzskates līdzekļi/iekārtas un kabīnes

 • PowerPoint vai līdzīgām prezentācijām skatīt ieteikumus attiecībā uz PowerPoint prezentācijām un tīmekļapraidi.
 • Pārliecinieties, ka esat pieteikuši piemērotu telpu/iekārtas (mikrofoni, no visām kabīnēm redzami ekrāni, kā arī diaprojektors).
 • Pārdomājiet, vai sanāksmē nebūtu izmantojami uzskatāmie līdzekļi cipariem, grafikiem, utt.
 • Pārliecinieties par to, vai tulki labi redz ekrānu un vai viņiem ir slīdu eksemplārs uz papīra.
 • Pārliecinieties, vai telpa ir aprīkota ar tulku kabīnēm; ja nē, jums būs vajadzīgas pārvietojamās kabīnes, kas atbilst noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

Pirms sanāksmes

 • Lūdzu, pārliecinieties vai Mutiskās tulkošanas ĢD ir informēts par varbūtējām sākšanas laika izmaiņām, kas izdarītas pēdējā minūtē.
 • Gādājiet par to, lai vadītājs pāris vārdos varētu paskaidrot katru programmas punktu. (Tas ir vajadzīgs tulku un dalībnieku ievirzīšanai.)
 • Apskatiet Mutiskās tulkošanas ĢD pārbaudes punktu sarakstu vadītājam, lai iepazītos ar praktiskiem padomiem
 • Mēģiniet sarūpēt anotētas programmas eksemplāru tulkiem – tajā ir katra programmas punkta mērķis, paredzamie jautājumi un ieskicētas atbildes, utt.