Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Planuodamas susitikimą pagalvokite apie vertimą žodžiu

Nusprendėte surengti susitikimą, kuriame bus verčiama žodžiu. Didelė patirtis ir neseni komunikacijos tyrimai parodė, kad toliau pateikta informacija yra svarbi rengiant tokį susitikimą. Susipažinkite su ja pirmiausia :

Bendravimo klausimai

Ar rengdamasis ankstesniam susitikimui pageidavote daugiau negu reikėjo kalbų, kuriomis buvo kalbama ir klausomasi? Gal verčiau reikėjo paprašyti kurios nors kitos kalbos vertėjų?

 • Pageidaukite tik tų kalbų, kurių susitikime iš tiesų reikia.
 • Kvietimuose praneškite dalyviams, kokiomis kalbomis jie gali kalbėti ir klausytis (kai jau gautas Vertimo žodžiu GD patvirtinimas). Paraginkite juos kalbėti laisvai, jei galima – savo gimtąja kalba, o jei laikas ribotas – verčiau kalbėti trumpiau negu greitai.
 • Suteikite jiems šią informaciją:

- Visos jūsų kalbos neįmanoma išversti, jeigu tik perskaitote tekstą ar lapelyje pasirašytą kalbą. Net ir klausantiesiems originalo kalba gali būti nelengva suprasti visą pranešimo turinį.

- Jei pranešimas ilgas, taupant laiką galbūt geriau visą tekstą pateikti sekretoriatui, kuris jį įtrauktų į protokolą, o žodžiu pasakyti tik santrauką.

 • Patikrinkite, ar susitikimo pavadinimas pakankamai aiškus, kad vertėjai žodžiu galėtų tinkamai pasirengti, – gal vertėtų pateikti ir paantraštę.
 • Aiškiai pažymėkite darbotvarkės punktus (informacija, diskusija, balsavimas...).
 • Jei galima, darbotvarkės projekte pabandykite nurodyti laiką, kada kas vyks.
 • Surenkite trumpą informacinį susitikimą su vertėjais žodžiu – gerai informuotas vertėjas gali daug geriau atlikti savo darbą.

Dokumentai

 • Kad susitikimas pavyktų, dokumentai turėtų būtų parengti iš anksto ir pakankamai kalbų.
 • Būtinai pateikite reikalingus paaiškinimus (santrumpos, techniniai terminai...).
 • Patikrinkite, ar dokumentai aiškiai sunumeruoti ar pažymėti (darbotvarkės punktas, teisinis statusas, oficialus kodas, parengusi institucija ar šalis...).
 • Dokumentus ir darbotvarkę vertėjai paprastai randa savo kabinose, bet jei kokių nors naujų dokumentų pateikiama susitikimo metu, būtinai išdalykite jų kopijas vertėjams prieš aptarimą.
 • Turėkite keletą egzempliorių susitikime, net jei dokumentus ir išsiuntėte Vertimo žodžiu GD.

Pagalbinės vaizdo priemonės, įranga ir kabinos

 • Dėl „PowerPoint“ ar panašių pateikčių žr. patarimus „PowerPoint“ pateiktys ir interneto transliacijos“.
 • Būtinai užsakykite tinkamą salę ir įrangą (mikrofonai, iš visų kabinų matomi ekranai, lubinis projektorius).
 • Pagalvokite apie pagalbinių vaizdinių priemonių naudojimą susitikime, kur kalbama apie skaičius, grafikus ir t. t.
 • Pasirūpinkite, kad vertėjai gerai matytų ekraną ir turėtų skaidrių kopijas popieriuje.
 • Įsitikinkite, kad salėje įrengtos kabinos, jeigu jų nėra, jums reikės kilnojamųjų kabinų, atitinkančių reikiamus techninius reikalavimus.

Prieš susitikimą

 • Patikrinkite, ar Vertimo žodžiu GD buvo informuotas apie visus pradžios laiko pasikeitimus.
 • Susitikimo pradžioje leiskite pirmininkui keliais žodžiais galėtų paaiškinti kiekvieną darbotvarkės klausimą (tai leis vertėjams ir dayviams susidaryti bendrą vaizdą).
 • Pasižiūrėkite praktinius patarimus, pateiktus Vertimo žodžiu GD parengtame kontroliniame sąraše pirmininkui
 • Duokite vertėjams darbotvarkės egzempliorius su paaiškinimais – gali būti nurodytas kiekvieno klausimo tikslas, galimi klausimai bei atsakymai ir pan.