Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A tolmácsolási szempontok figyelembevétele az ülések megtervezésekor

Ön úgy döntött, hogy tolmácsolással kísért ülést rendez. A gyakorlati tapasztalatok és az utóbbi évek kommunikációs kutatásai egyaránt alátámasztják, hogy az alábbi megállapításokat fontos figyelembe venni az ülések előkészítése során. Kérjük, mielőtt munkába kezd, feltétlenül olvassa el figyelmesen a következő tanácsokat :

Kommunikáció

Tapasztalata alapján a legutóbbi ülésen több nyelv használatát kérte-e, mint ahány szükségesnek bizonyult? Hasznosabbak lettek volna-e más nyelvek?

 • Fontos, hogy igényeit az ülésen részt vevők valós nyelvi szükségleteihez igazítsa
 • Kérjük, (a Tolmácsolási Főigazgatósággal történő egyeztetést követően) tüntesse fel a résztvevőknek kiküldött meghívókban, hogy az ülésen mely nyelveken szólalhatnak fel, s részükre mely nyelvekre folyik majd tolmácsolás. Bátorítsa őket, hogy közlendőjüket lehetőleg anyanyelvükön mondják el, felszólalásukat ne papírról olvassák fel, és ha szorít az idő, ne gyorsabban, hanem inkább tömörebben beszéljenek.
 • Brief them as follows:

- Az üzenet egy része elveszhet, ha egyszerűen csak felolvassa a szöveget vagy előre megírt beszédét. Ilyen esetben még az anyanyelvi hallgatók számára is nehézséget jelenthet valamennyi részlet befogadása.

- Ha közlendője hosszú, időt takaríthat meg azzal, ha szóban röviden összefoglalja annak tartalmát, a szöveget pedig jegyzőkönyvbe vételre leadja a titkárságnak.

 • Ellenőrizze, hogy a megadott cím alapján a tolmácsok megfelelően fel tudnak-e készülni az ülésre. Gondolja át, nem jelentene-e segítséget, ha a címet alcímmel egészítené ki.
 • A napirendi pontokat (tájékoztatás, vita, szavazás...) pontosan tüntesse fel.
 • A lehetőségekhez képest jelezze a napirendtervezeten, hogy az egyes pontok várhatóan mennyi időt vesznek majd igénybe.
 • Tartson rövid eligazító megbeszélést a tolmácsok részére - a jól tájékozott tolmács jobban azonosul feladatával.

Dokumentumok

 • Az ülés eredményessége érdekében ellenőrizze, hogy kellő időben rendelkezésre állnak-e a dokumentumok a szükséges nyelveken.
 • A leírtakhoz adjon meg minden fontos magyarázatot (mozaikszavak, szakkifejezések stb.)
 • Ellenőrizze, hogy a dokumentumokon feltüntetett számok/jelölések világosak-e (napirendi pontok, jogi státusz, hivatalos kód, annak az intézménynek vagy országnak a neve, ahol a dokumentum készült stb.).
 • A tolmácsfülkékben rendszerint megtekinthetők a szükséges dokumentumok, és olvasható a napirend is. Ha azonban az ülés folyamán új dokumentumokat terjesztenek be, kérjük, gondoskodjon arról, hogy azok megvitatása előtt a tolmácsok egy példányt kézhez kapjanak.
 • Biztosítsa, hogy az ülésen a dokumentumok rendelkezésre álljanak nyomtatott formában, még akkor is, ha azokat korábban már megküldte a Tolmácsolási Főigazgatóságnak.

Szemléltetőeszközök, prezentációs berendezések és tolmácsfülkék

 • PowerPoint bemutatókkal és hasonló témákkal kapcsolatban lásd : hasznos tanácsok PowerPoint bemutatókkal és webes közvetítésekkel kapcsolatban.
 • Gondoskodjon arról, hogy a terem és annak felszereltsége (mikrofonok, minden tolmácsfülkéből látható kivetítők, írásvetítő) megfeleljen az ülés céljainak.
 • A számok, folyamatábrák stb. bemutatásánál érdemes szemléltetőeszközöket alkalmazni.
 • Fontos, hogy a tolmácsok jól lássák a kivetítőt, és rendelkezésükre álljon a diák nyomtatott változata.
 • Gondoskodjon arról, hogy a kijelölt ülésteremben legyenek tolmácsfülkék, ellenkező esetben a műszaki előírásoknak megfelelő mobil tolmácsfülkéket kell biztosítani.

Ülések előtt

 • Kérjük, minden esetben tájékoztassa a Tolmácsolási Főigazgatóságot arról, ha az ülés időpontja az utolsó pillanatban megváltozik.
 • Tegye lehetővé, hogy az ülés elnöke minden egyes napirendi pont esetében néhány szóban összefoglalhassa a lényeget. (Ez a tolmácsok és a résztvevők számára is megkönnyíti a tájékozódást.).
 • Hasznos tanácsokat tartalmaz az üléselnökök ellenőrző listája
 • Ha megoldható, bocsásson magyarázatokkal ellátott napirendet a tolmácsok rendelkezésére; ezen feltüntetheti többek között az egyes napirendi pontok célját, a várható kérdéseket és a lehetséges válaszokat.