Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Bí ag smaoineamh ar an ateangaireacht nuair atá do chruinniú á bheartú agat.

Tá cinneadh glactha agat cruinniú a reáchtáil a mbeidh ateangaireacht ar siúl ann. Is léir ar thaithí fhorleathan agus ar thaighde cumarsáide le déanaí go mbeidh tábhacht ag baint leis na pointí seo a leanas agus tú ag ullmhú le haghaidh an chruinnithe sin. Seiceáil na pointí seo sula ndéanann tú aon rud eile, más é do thoil é:

Saincheisteanna cumarsáide

Ón taithí a fuair tú ar an gcruinniú seo cheana, an é gur iarr tú níos mó teangacha le labhairt agus le héisteacht leo ná mar ba ghá? An mbeadh cinn eile níos úsáidí, b'fhéidir?

 • Cuir d'iarraidh maidir le teangacha in oiriúint d'fhíor-riachtanais an chruinnithe.
 • Abair leis na rannpháirtithe sa chuireadh cad iad na teangacha ar féidir leo éisteacht leo / is féidir leo a labhairt (tar éis deimhniú a fháil ó AS Ateangaireacht). Abair leo labhairt go líofa, ina dteanga dhúchais más féidir, agus nuair atá an t-am teoranta, labhairt go hachomair seachas go gasta. 

- Tá baol ann nach gcuirfear do theachtaireacht in iúl go hiomlán mura ndéanann tú ach téacs nó nótaí labhartha a léamh amach. Seans go mbeidh fadhb ag duine atá ag éisteacht leis an teanga bhunaidh, fiú amháin, gach mionsonra den teachtaireacht a fháil.

-Má tá ráiteas fada agat, d'fhonn am a shábháil, féadfaidh sé a bheith níos fearr an téacs iomlán a thabhairt don Rúnaíocht, le haghaidh an taifid, agus achoimre ghairid a thabhairt ó bhéal.

 • Cinntigh go bhfuil teideal an chruinnithe soiléir go leor le haghaidh na n-ateangairí sa tslí is gur féidir leo iad féin a ullmhú i gceart – b'fhéidir gur chabhair é fotheideal a bheith leis.
 • Cuir síos go soiléir ar na míreanna den chlár gnó (faisnéis, plé, vótáil …).
 • Más féidir, déan iarracht an t-am a thaispeáint ar an dréachtchlár.
 • Eagraigh cruinniú gairid faisnéise leis na hateangairí – Beidh an t-ateangaire níos rannpháirtí má tá faisnéis chúlra aige/aici.

Doiciméid

 • Cinntigh go mbeidh na doiciméid ullamh tamall maith roimh ré / i ndóthain teangacha chun go mbeidh rath ar an gcruinniú.
 • Cinntigh go gcuirfidh tú mínithe riachtanacha ar fáil (acrainmneacha, téarmaí teicniúla…).
 • Cinntigh go mbeidh na doiciméid uimhrithe/marcáilte go soiléir (pointe cláir gnó, stádas dlíthiúil, cód oifigiúil, institiúid nó tír bhunaidh…)
 • Is gnách go gcuirtear na doiciméid / an clár gnó ar fáil i mbothanna na n-ateangairí, ach má chuirtear doiciméid nua i láthair i rith an chruinnithe, cinntigh go mbeidh cóip ag na hateangairí sula dtosaíonn sibh á bplé, más é do thoil é.  
 • Bíodh roinnt cóipeanna páipéir agaibh ag an gcruinniú, fiú amháin má tá sibh tar éis na doiciméid a chur chuig AS Ateangaireacht.

Áiseannna/trealamh amhairc agus bothanna

 • Le haghaidh cur i láthair power-point nó a leithéid, féach leideanna faoi chur i láthair power-point agus craoladh gréasáinexternal link.
 • Cinntigh go bhfuil tú tar éis seomra/trealamh oiriúnach (micreafóin, scáileáin atá sofheicthe ó na bothanna go léir, agus osteilgeoir) a iarraidh.
 • Cuimhnigh ar áiseanna amhairc a úsáid le haghaidh fioracha, sreabhchairteacha srl don chruinniú.
 • Cinntigh go mbeidh radharc ceart ag na hateangairí ar an scáileán agus go mbeidh cóip pháipéir de na sleamhnáin acu.
 • Cinntigh go bhfuil bothanna sa seomra; mura bhfuil, beidh bothanna iniompartha uait atá de réir na sonraíochtaí teicniúla riachtanachaexternal link.

Roimh an gcruinniú

 • Cinntigh go bhfuil AS Ateangaireacht ar an eolas faoi aon athrú ag an nóiméad deiridh ar an am tosaithe.
 • Cinntigh gur féidir leis an gcathaoirleach míniú a thabhairt i mbeagán focal i rith an chruinnithe ar a bhfuil i gceist le gach mír den chlár gnó. (Leis sin, beidh na hateangairí agus na rannpháirtithe ar an eolas).
 • Féach an seicliosta don Chathaoirleachexternal link, arna ullmhú ag AS Ateangaireacht, chun leideanna praiticiúla a fháil.
 • Déan iarracht cóip de chlár gnó, agus nótaí air, a thabhairt do na hateangairí – féadfaidh aidhm gach míre, ceisteanna a d'fhéadfadh teacht ar aghaidh agus freagraí réamhullmhaithe, srl a bheith ann.