Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kohtumist kavandades mõelge tõlkele

Olete otsustanud korraldada tõlkega kohtumise. Suur kogemus ja hiljutised kommunikatsioonialased uurimused osutavad, et kohtumist ette valmistades on olulised järgmised punktid. Palun lugege need punktid läbi, enne kui astute edasisi samme :

Kommunikatsioon

Millised on kogemused eelmisest kohtumisest? Kas tellisite kõnelemiseks ja kuulamiseks rohkem keeli kui vaja? Vahest olnuks teistsugune keeltevalik kasulikum?

 • Palun arvestage oma keeltetaotluses kohtumise tõeliste vajadustega.
 • Palun teavitage osalejaid kõnelemisel ja kuulamisel kasutavatest keeltest (pärast suulise tõlke peadirektoraadist kinnituse saamist). Julgustage neid vabalt kõnelema, võimaluse korral emakeeles ning kui aega on vähe siis rääkige lühemalt, mitte kiiremini.
 • Brief them as follows:

- Pelgal teksti või märkmete ettelugemisel ei pruugi sõnum täielikult pärale jõuda. Isegi mõnel sama keelt kasutaval kuulajal võivad sõnumi üksikasjad tabamata jääda.

- Pikema sõnumi korral võib olla parem aja säästmiseks edastada terviktekst sekretariaadile protokolli jaoks ning esitada suuliselt vaid lühike kokkuvõte.

 • Kontrollige, kas kohtumise nimetus on tõlkidele ettevalmistusteks üheselt mõistetav või oleks abi alapeakirjast.
 • Palun tooge päevakorrapunktid selgelt välja (teave, arutelu, hääletus...)
 • Võimaluse korral märkige ajakavasse kellaajad.
 • Korraldage tõlkidele lühike briifing. Hästi informeeritud tõlk töötab kvaliteetsemalt.

Dokumendid

 • Veenduge, et kõik dokumendid on olemas aegsasti ja piisaval arvul keeltes.
 • Kontrollige, kas vajalikud selgitused on antud (lühendid, tehnilised terminid...).
 • Kontrollige, kas dokumendid on selgesti nummerdatud ja märgistatud (päevakorrapunkt, õiguslik staatus, ametlik kood, korraldav institutsioon või riik...).
 • Dokumendid ja päevakord on tavaliselt tõlkekabiinis olemas, kuid kui kohtumisel jaotakse uusi dokumente, tuleks tagada, et enne nende arutamist jõuavad need ka tõlkideni.
 • Võtke kohtumisele paberkandjal kaasa mõned dokumentide koopiad ka siis, kui olete need juba suulise tõlke peadirektoraati saatnud.

Visuaalsed abivahendid ja tõlkekabiinid

Enne kohtumist

 • Veenduge, et suulise tõlke peadirektoraati on viimasel hetkel toimunud algusaja muutusest teavitatud.
 • Paluge koosoleku juhatajal iga päevakorrapunkti mõne sõnaga tutvustada. (See selgitab tõlkidele ja osalejatele konteksti).
 • Praktilisi näpunäiteid saab suulise tõlke peadirektoraadi juhtnööridest koosoleku juhatajale.
 • Üritage edastada tõlkidele lahtikirjutatud päevakava. See aitab valmistuda, sest annab rohkem aimu päevakorrapunktidest, eesootavatest küsimustest ja vastustest.