Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Σκεφτείτε τη διερμηνεία κατά τον προγραμματισμό της συνεδρίασής σας.

Αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε συνεδρίαση στην οποία θα χρησιμοποιήσετε διερμηνεία. Από την πολύχρονη πείρα και από μια πρόσφατη έρευνα σε θέματα επικοινωνίας συνάγεται ότι κατά την προετοιμασία της συνεδρίασής σας πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία. Παρακαλούμε ελέγξτε τα στοιχεία αυτά πριν από κάθε άλλη ενέργεια :

Θέματα επικοινωνίας

Βάσει της εμπειρίας σας από την προηγούμενη συνεδρίασή σας, μήπως είχατε ζητήσει τη δυνατότητα να μιλούν και να ακούν οι συμμετέχοντες περισσότερες γλώσσες από όσες ήταν πράγματι αναγκαίες; Μήπως κάποιες άλλες γλώσσες θα ήταν πιο χρήσιμες?

 • Παρακαλούμε να ζητάτε τις γλώσσες που πραγματικά χρειάζονται για τη συνεδρίαση.
 • Παρακαλούμε ενημερώστε με την πρόσκληση τους συμμετέχοντες σχετικά με τις γλώσσες τις οποίες μπορούν να ομιλήσουν ή/και να ακούσουν (μετά από επιβεβαίωση της ΓΔ Διερμηνείας). Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εκφράζονται ελεύθερα, κατά προτίμηση στη μητρική τους γλώσσα, και, εφόσον ο χρόνος είναι περιορισμένος, να εκφράζονται με συντομία παρά να ομιλούν ταχύτερα.
 • Brief them as follows:

- Το μήνυμά σας ενδέχεται να μη γίνει πλήρως κατανοητό όταν απλώς διαβάζετε ένα κείμενο ή μια ομιλία. Ακόμη και αν κάποιος ακούει τη γλώσσα του ομιλητή, μπορεί να δυσκολευτεί να αντιληφθεί το μήνυμα με κάθε λεπτομέρεια.

- Αν η εισήγησή σας είναι μακροσκελής, είναι ίσως προτιμότερο, για εξοικονόμηση χρόνου, να υποβάλετε επισήμως το πλήρες κείμενο στη Γραμματεία και να το παρουσιάσετε εν συντομία προφορικά.

 • Ελέγξτε αν το θέμα της συνεδρίασης είναι αρκετά σαφές, ώστε να μπορέσουν οι διερμηνείς να προετοιμαστούν κατάλληλα ή μήπως θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη υπότιτλου.
 • Παρακαλούμε να επισημάνετε σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (ενημέρωση, συζήτηση, ψηφοφορία …).
 • Εάν είναι δυνατό, παραθέστε το χρονοδιάγραμμα στο σχέδιο της ημερήσιας διάταξης.
 • Διοργανώστε μια σύντομη ενημέρωση των διερμηνέων - Ένας επαρκώς ενημερωμένος διερμηνέας αποδίδει καλύτερα στο έργο του.

Έγγραφα

 • Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως και σε αρκετές γλώσσες, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της συνεδρίασης.
 • Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε τις αναγκαίες επεξηγήσεις (ακρωνύμια, τεχνικούς όρους…).
 • Ελέγξτε αν η αρίθμηση και η επισήμανση των εγγράφων είναι σαφής (θέματα ημερήσιας διάταξης, νομικό καθεστώς, επίσημος κωδικός, οργανισμός ή χώρα προέλευσης…).
 • Τα συνοδευτικά έγγραφα και η ημερήσια διάταξη συνήθως υπάρχουν στις καμπίνες των διερμηνέων, αλλά εάν προσκομιστούν νέα έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρακαλούμε να παράσχετε αντίγραφο των εγγράφων αυτών στους διερμηνείς προτού αρχίσει η σχετική συζήτηση.
 • Φροντίστε να έχετε ορισμένα αντίγραφα κατά τη συνεδρίαση, ακόμη και αν έχετε ήδη στείλει τα έγγραφα στη ΓΔ Διερμηνείας.

Οπτικά βοηθήματα/εξοπλισμός και καμπίνες

 • Για παρουσιάσεις με τη χρήση Power-point ή παρόμοιων τεχνικών, συμβουλευθείτε τις οδηγίες για παρουσιάσεις με τη χρήση τεχνολογίας power point και για δικτυακές μεταδόσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει κατάλληλη αίθουσα και εξοπλισμό (μικρόφωνα, οθόνες ορατές από όλες τις καμπίνες και μηχάνημα προβολής διαφανειών).
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε στη συνεδρίασή σας οπτικά βοηθήματα για σχηματικές παραστάσεις, διαγράμματα ροής κ.λπ.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι διερμηνείς βλέπουν καθαρά την οθόνη και είναι εφοδιασμένοι με αντίγραφα των διαφανειών.
 • Βεβαιωθείτε ότι η αίθουσά σας έχει καμπίνες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστείτε κινητές καμπίνες που πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές.

Πριν από τη συνεδρίαση

 • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ΓΔ Διερμηνείας έχει ενημερωθεί για κάθε αλλαγή της ώρας έναρξης της συνεδρίασης.
 • Φροντίστε ώστε ο προεδρεύων να παρουσιάζει συνοπτικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το περιεχόμενο κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης. (Με τον τρόπο αυτό τόσο οι διερμηνείς όσο και οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν καλύτερα τη συζήτηση).
 • Βλ. πρακτικές οδηγίες για την προεδρία μιας συνεδρίασης, που συνέταξε η ΓΔ Διερμηνείας
 • Φροντίστε να δώσετε ένα αντίγραφο της σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης στους διερμηνείς – Μπορεί να περιέχει το σκοπό κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης, τις αναμενόμενες ερωτήσεις και ενδεχόμενες απαντήσεις, κ.λπ.