Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Så får man ett flerspråkigt möte att fungera

Generaldirektoratet för tolkning tillhandahåller tolkar för mellan 10 000 och 11 000 möten varje år. Det är tolkens uppgift att se till att kommunikationen fungerar mellan de mötesdeltagare som inte har något gemensamt språk. Vår erfarenhet är att också de enskilda deltagarnas förmåga att kommunicera är av avgörande betydelse vid flerspråkiga möten. Detta gäller i allt högre grad ju fler språk som används och ju komplexare tolkningsarrangemangen är.

Om du leder eller deltar i ett flerspråkigt möte är det viktigt att du ägnar en viss uppmärksamhet åt hur ditt budskap återspeglas genom tolkningen. Tolkarna är på plats för att se till att mötet rullar på som om alla talade samma språk. Här kommer några tips från oss som kan hjälpa dig att uppnå bästa möjliga kvalitet på kommunikationen vid ditt möte.

Tipsen baseras huvudsakligen på de arbetsförhållanden som gäller inom Europeiska kommissionen, men de är av relevans för alla former av möten med tolkning. Du är välkommen att kopiera eller använda informationen på de här sidorna eller att länka till dem från din dagordning eller webbplats.

Läs mer...Det är viktigt att tänka på tolkningen redan när du planerar mötet

Du har beslutat att hålla ett möte som kräver tolkning. Lång erfarenhet och ny forskning på kommunikationsområdet visar att dessa faktorer är viktiga. Gå igenom följande checklista innan du börjar planera : Kommunikation Hur gick det förra mötet? Hade det behövts fler eller färre språk att tala och ...

Läs mer...Hur man gör för att med framgång leda ett möte med tolkning

Varje tolklag har en lagledare. Han eller hon kontaktar dig före mötet för att bekräfta vilka språk som finns tillgängliga och för att komma överens om tidsplaneringen och andra viktiga aspekter. Kontrollera dessa punkter innan du öppnar mötet. I samband med att du öppnar mötet bör du tala om för mö...

Läs mer...Tips till talare

Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning har mångårig erfarenhet av tolkning. Våra tolkar har ställt samman några tips för dig som ska tala på ett möte med tolkning. Du kan skriva ut tipsen i pdf-format. När du får ordet, placera din mikrofon rakt framför dig och ta av dig hörlurarna....

Läs mer...Riktlinjer för talare vid webbutsändningar

Tack vare tekniken med direktsändning på Internet eller webbutsändningar kan människor följa konferenser över Internet var de än befinner sig (på jobbet eller hemma). Genom att man kombinerar digital ljud- och videoteknik och bildspel (t.ex. PowerPoint) i möteslokalen med ett chattprogram som IRC ka...

Läs mer...Flerspråkiga chattar

Europeiska kommissionen anordnar då och då flerspråkiga chattar: politiker samtalar med EU-medborgarna som är uppkopplade på Internet med hjälp av ett chattprogram. Allmänheten kan följa diskussionen på något av de olika språk som används. Inkommande frågor översätts av tolkar från GD Tolkning på al...

Läs mer...Flerspråkiga webbsändningar med chatt

Vid virtuella konferenser kombinerar man ofta fler olika kommunikationshjälpmedel. GD Tolkning använder en kombination av följande hjälpmedel : ”Webbsändning” som gör det möjligt för människor var som helst att följa en konferens på något av de språk som det simultantolkas till på mötet; En interakt...

Läs mer...Videokonferens kombinerat med direktmeddelanden

Hittills har standarderna för videokonferenser (dvs. ITU-T H.320 som används med ISDN eller H.323 för IP-nät) inte uppfyllt de tekniska kraven för simultanttolkning enligt standarden ISO-2603 och i Kodex för ny teknik som många yrkesverksamma konferenstolkar följer. Konventionella videokonferensanlä...