Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kako najbolje izkoristiti večjezična srečanja

Generalni direktorat za tolmačenje vsako leto zagotavlja tolmače za 10 000 do 11 000 sestankov. Naloga tolmačev je omogočiti sporazumevanje med udeleženci, ki ne govorijo skupnega jezika. Naše izkušnje kažejo, da so za delo večjezičnega sestanka bistvenega pomena tudi komunikacijske spretnosti udeležencev. Pomembnost teh spretnosti narašča s številom jezikov v uporabi in zapletenostjo jezikovne kombinacije.

Kadar vodite ali sodelujete v večjezičnem sestanku, je dobro pomisliti, kako vaše sporočilo prek tolmača doseže naslovnika. Tolmači pripomorejo k temu, da sestanek poteka, kot da bi vsi govorili isti jezik. Zato vam dajemo nekaj nasvetov za čim boljše sporazumevanje na sestanku.

Naslednji predlogi se zlasti nanašajo na delovne razmere v Evropski komisiji, vendar pa na splošno veljajo za vse sestanke s tolmačenjem. Nasvete s teh strani lahko kopirate ali uporabite, lahko pa tudi ustvarite povezavo do naših strani.

Več...Pomislite na tolmačenje pri pripravi sestanka

Odločili ste se, da bo na vašem sestanku tolmačenje. Obsežne izkušnje in nedavne raziskave komuniciranja so poudarile pomembna vprašanja za pripravo sestanka. Najprej preglejte ta vprašanja : Vprašanja v zvezi s komunikacijo Ali ste na zadnjem takšnem sestanku zaprosili za tolmačenje iz in v več jez...

Več...Vodenje uspešnega sestanka s tolmačenjem

Vsaka ekipa tolmačev ima svojega vodjo. Ta vam bo pred začetkom sestanka potrdil razpoložljive jezike in omenil druge pomembne informacije o delovnih razmerah/časovnem razporedu. Ob začetku sestanka povejte sodelujočim, katere jezike lahko govorijo in katere poslušajo. Nakažite okvirni časovni razpo...

Več...Nasveti za govornike

Generalni direktorat Evropske komisije za tolmačenje ima večletne izkušnje. Naši tolmači so pripravili nekaj nasvetov za govornike na sestankih s tolmačenjem. Če želite, si lahko brošuro v obliki PDF s temi nasveti tudi natisnete. Ko vam vodja sestanka da besedo, se približajte mikrofonu in odložite...

Več...Smernice za govornike pri spletnem prenosu

Tehnologije pretakanja multimedije po spletu oziroma spletni prenos (t.i. webcasting) omogočajo posameznikom sodelovanje na konferencah prek interneta od koder koli (iz pisarne ali od doma). Združevanje digitalne avdiovizualne tehnologije z grafičnimi predstavitvami (npr. PowerPoint) v predavalnici ...

Več...Večjezični klepeti

    Evropska komisija organizira večjezične „klepete“: politiki se po internetu pogovarjajo z evropskimi državljani v posebnih spletnih klepetalnicah. Posamezniki lahko v klepetu sodelujejo v različnih jezikih, ki so na voljo. Postavljena vprašanja tolmači iz GD za tolmačenje prevajajo iz vseh razpo...

Več...Večjezični spletni prenos in klepet

Virtualne konference pogosto združujejo več medijskih orodij. GD za tolmačenje običajno omogoča naslednjo kombinacijo : „spletni prenos“ (t.i. webcasting), ki ljudem na oddaljenih lokacijah omogoča sodelovanje na konferenci v katerem koli jeziku, za katerega je v konferenčni dvorani zagotovljeno sim...

Več...Videokonferenca in takojšnje sporočanje

Zaenkrat standardi videokonferenc (tj. ITU-T H.320, ki se uporablja z ISDN povezavo, ali H.323 na omrežjih IP) ne izpolnjujejo tehničnih zahtev za simultano tolmačenje, kot so določene v standardu ISO-2603 in v kodeksu uporabe novih tehnologij, ki ga uporabljajo različni poklicni konferenčni tolmači...