Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Aký prínos môžu mať pre vás viacjazyčné stretnutia

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie každoročne zabezpečuje tlmočníkov na približne 10 000 až 11 000 schôdzí. Úlohou tlmočníkov je umožniť komunikáciu medzi delegátmi, ktorí neovládajú ten istý jazyk. Skúsenosti ukazujú, že pri práci na viacjazyčnom stretnutí zohrávajú kľúčovú úlohu komunikačné schopnosti účastníkov. Čím je počet používaných jazykov vyšší a čím komplexnejšie sú kombinácie tlmočenia, tým viac toto tvrdenie platí.

Keď predsedáte viacjazyčnej schôdzi alebo sa na nej zúčastňujete, je dobré myslieť na to, ako vyznie vaše vystúpenie, keď bude tlmočené. Prítomnosť tlmočníkov má napomôcť priebehu stretnutia, a navodiť takú situáciu, ako keby všetci ovládali ten istý jazyk. Ponúkame vám tieto rady na zlepšenie komunikácie na vašej schôdzi.

Nasledujúce návrhy sa síce vzťahujú na konkrétne pracovné podmienky v rámci Európskej komisie, ale platia pre všetky stretnutia, na ktorých sa tlmočí. Môžete si urobiť kópiu alebo ďalej použiť informácie na týchto stránkach a vytvoriť na ne odkazy vo vašich programoch stretnutí alebo na webových stránkach.

Viac...Myslite na tlmočenie pri plánovaní vášho stretnutia

Rozhodli ste sa uskutočniť stretnutie, na ktorom sa tlmočí. Rozsiahle skúsenosti a nedávny výskum v oblasti komunikácie ukazujú, že pri príprave vášho stretnutia sú dôležité tieto body. Skontrolujte všetky tieto body pred začatím ďalšej činnosti : Otázky komunikácie Na základe vašich predchádzajúcic...

Viac...Ako úspešne predsedať stretnutiu, na ktorom sa tlmočí

Každý tím tlmočníkov má svojho vedúceho tímu. Ten sa s vami spojí pred začatím stretnutia, aby potvrdil dostupné jazyky a predložil iné relevantné informácie o pracovných podmienkach/časovom harmonograme. Na začiatku stretnutia oznámte, ktorými jazykmi môžu účastníci hovoriť a do ktorých sa bude tlm...

Viac...Rady pre rečníkov

GR pre tlmočenie Európskej komisie zhromaždilo skúsenosti nadobudnuté počas mnohých rokov a naši tlmočníci pripravili všeobecné rady pre rečníkov na stretnutiach, na ktorých sa tlmočí. Brožúru s týmito informáciami si môžete vytlačiť vo formáte PDF. Keď vám udelia slovo, dajte si mikrofón priamo pre...

Viac...Usmernenia pre rečníkov v prípade webového vysielania

Médiá technológie prenosu prúdu údajov (streaming) alebo webového vysielania (webcasting) umožňujú účastníkom sledovať konferencie prostredníctvom internetu z ktoréhokoľvek vzdialeného miesta (kancelárie/domova). Kombinácia digitálneho zvuku a videa s prezentáciou obrázkov (napr. PowerPoint), ktorá ...

Viac...Viacjazyčné diskusie

Európska komisia organizuje viacjazyčné „diskusie“: osobnosti politického života komunikujú s európskymi občanmi pripojenými na internet využívajúc systém diskusií. Internetové diskusie (chat) je možné sledovať v ktoromkoľvek z rôznych poskytovaných jazykov. Tlmočníci GR pre tlmočenie prekladajú pri...

Viac...Viacjazyčné webové vysielanie kombinované s internetovou diskusiou

Virtuálne konferencie často kombinujú niekoľko mediálnych nástrojov. GR pre tlmočenie zvyčajne poskytuje kombináciu týchto postupov : Webové vysielanie, ktoré umožňuje kdekoľvek sa nachádzajúcim účastníkom sledovať konferenciu v zasadacej miestnosti v ktoromkoľvek jazyku, pre ktorý je zabezpečené si...

Viac...Videokonferencia kombinovaná s okamžitým odosielaním správ.

Normy video konferencií (t. j. ITU-T H.320 používané pri ISDN alebo H.323 linkách na sieťach IP) ešte zatiaľ nespĺňajú technické požiadavky simultánneho tlmočenia uvedené v normách ISO-2603 a v Kódexe nových technológií, ktoré prijali mnohí rôzni profesionálni konferenční tlmočníci. Zvyčajne používa...