Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Lai daudzvalodu sanāksmes noritētu veiksmīgi

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nodrošina tulkus, kas gādā par saziņu 10000 līdz 11000 sanāksmēs ik gadus. Pateicoties tulku darbam, var sazināties pārstāvji, kas runā dažādās valodās. Mūsu pieredze liecina par to, ka darbam daudzvalodu sanāksmē ļoti svarīgas ir dalībnieku sazināšanās prasmes. Jo vairāk ir izmantoto valodu un jo sarežģītāka ir mutiskās tulkošanas organizācija, jo lielākā mērā tas ir patiesi.

Kad vadāt kādu daudzvalodu sanāksmi vai tādā piedalāties, ir svarīgi padomāt, kā jūsu paziņojums sasniedz adresātu, pateicoties mutvārdu tulkošanai. Tulki ir tur, lai palīdzētu sanāksmei noritēt tā, it kā visi runātu vienā valodā, un mums ir šādi ieteikumi, lai jums palīdzētu panākt pēc iespējas labāku saziņu jūsu sanāksmē.

Ieteikumi še turpmāk īpaši atsaucas uz darba apstākļiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija, bet principā tie ir piemērojami visās sanāksmēs ar mutisko tulkošanu. Jūs esat aicināti kopēt un izmantot informāciju šajās lapās, kā arī izveidot attiecīgas saites savās programmās vai tīmekļa vietnēs.

Lasīt vēl...Domājiet par mutisko tulkošanu, kad plānojiet savu sanāksmi

Jūs esat nolēmis organizēt sanāksmi ar mutisko tulkošanu. Nesen īstenots plašs pieredzes un saziņas pētījums parādījis, ka sanāksmes organizēšanā svarīgi ir šādi punkti. Pirms darāt ko citu, lūdzu, pārbaudiet šos punktus : Saziņas jautājumi Spriežot pēc pēdējās reizes pieredzes, vai jūs pieteicāt va...

Lasīt vēl...Sekmīgi novadīt sanāksmi ar mutisko tulkošanu

Katrā tulku grupā tiek izraudzīts grupas vadītājs. Viņš/viņa sazināsies ar jums, sākoties sanāksmei, lai apstiprinātu pieejamās valodas un attiecīgi informētu par darba nosacījumiem/grafiku. Atklājot sanāksmi, lūdzu, paziņojiet dalībniekiem, kurās valodās viņi var runāt un kurās klausīties. Mēģiniet...

Lasīt vēl...Ieteikumi runātājiem

Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ĢD ir uzkrājis pieredzi daudzu gadu gaitā. Mūsu tulki ir sagatavojuši dažus ieteikumus runātājiem, kas uzstājas sanāksmēs ar mutisko tulkošanu. Ja vēlaties, varat izdrukāt PDF brošūru ar šo informāciju. Kad jums tiek dots vārds, novietojiet mikrofonu tieši sev p...

Lasīt vēl...Vadlīnijas runātājiem, kas uzstājas tīmeklī pārraidītā pasākumā

Multimediju tehnoloģijas vai tīmekļapraide ļauj cilvēkiem sekot konferenču norisei Inernet tīklā no jebkuras attālas vietas (birojs/mājas). Pateicoties ciparu audio un ciparu video līdz ar slīdu prezentācijām (piem., PowerPoint), attāli dalībnieki gūst neaizmirstamu pieredzi un ir gatavi reaģēt. Pie...

Lasīt vēl...Dialogi tiešsaistē, izmantojot daudzas valodas

    Daudzvalodu dialogus tiešsaistē organizē Eiropas Komisija: pateicoties programmatūrai, kas nodrošina dialogu tiešsaistē, politiskas figūras Internet tīklā sazinās ar Eiropas iedzīvotājiem. Cilvēki var sekot diskusijai jebkurā no dažādajām nodrošinātajām valodām. Iesūtītos jautājumus tūlīt tulko ...

Lasīt vēl...Tīmekļapraide kombinācijā ar dialogu tiešsaistē

Virtuālas konferences bieži vien apvieno vairākus mēdiju līdzekļus. Mutiskās tulkošanas ĢD parasti nodrošina šādu kombināciju : „Tīmekļapraide”, kas ļauj cilvēkiem, kas nesēž konferences telpā, sekot konferences gaitai jebkurā no valodām, kurām sanāksmes telpā tiek nodrošināta sinhronā tulkošana Sav...

Lasīt vēl...Videokonference, kas apvienota ar tūlītēju ziņojumapmaiņu

Uz šo brīdi videokonferenču standarti (piem., ITU-T H.320, izmantots kopā ar ISDN līnijām, vai H.323 integrēto projektu (IP) tīklos) neatbilst tehniskajām prasībām, kas izvirzītas sinhronajai tulkošanai, kā noteikts standartā ISO-2603 un Jauno tehnoloģiju izmantošanas kodeksā, kuru pieņēmušas daudza...