Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ag cur cruinnithe ilteangacha ag obair duitse

Soláthraíonn an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht ateangairí le haghaidh idir 10,000 agus 11,000 cruinniú gach bliain. Is faoin ateangaire atá sé cumarsáid a chumasú idir toscairí nach bhfuil teanga choiteann eatarthu. Is eol dúinn ónár dtaithí go mbaineann tábhacht mhór le scileanna cumarsáide na rannpháirtithe nuair a bhíonn cruinniú ilteangach ar siúl. Dá líonmhaireacht na teangacha atá in úsáid agus dá chastacht na socruithe ateangaireachta, is amhlaidh is mó an tábhacht a bhaineann leis na scileanna sin.

Agus tú i mbun cathaoirleachta ar chruinniú nó ag glacadh páirte ann, bíonn sé úsáideach machnamh a dhéanamh ar conas a chuirtear do theachtaireacht in iúl tríd an ateangaireacht. Bíonn na hateangairí ann chun cabhrú leis an gcruinniú dul ar aghaidh faoi mar a bheadh gach duine ag labhairt na teanga céanna, agus cuirimid na leideanna seo a leanas ar fáil chun cabhrú leat an caighdeán cumarsáide is airde agus is féidir a bhaint amach ag do chruinniú féin.

Baineann na moltaí thíos go sonrach leis na dálaí oibre atá i réim ag an gCoimisiún Eorpach ach tá siad bailí i gcoitinne le haghaidh gach cruinnithe a bhfuil ateangaireacht ar siúl ann. Tá fáilte romhat an fhaisnéis sna leathanaigh seo a chóipeáil nó a úsáid agus nascanna a chruthú léi ó do chláir chruinnithe nó ó do shuímh idirlín.

Léigh a thuilleadh...Planning

Tá cinneadh glactha agat cruinniú a reáchtáil a mbeidh ateangaireacht ar siúl ann. Is léir ar thaithí fhorleathan agus ar thaighde cumarsáide le déanaí go mbeidh tábhacht ag baint leis na pointí seo a leanas agus tú ag ullmhú le haghaidh an chruinnithe sin. Seiceáil na pointí seo sula ndéanann tú ao...

Léigh a thuilleadh...Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinniú rathúil a bhfuil ateangaireacht ar siúl ann

Déantar ceannaire foirne a shannadh do gach foireann ateangairí. Déanfaidh seisean/sise teagmháil leat roimh thús an chruinnithe chun na teangacha atá ar fáil a chinntiú leat agus faisnéis iomchuí eile faoi dhálaí oibre agus faoin gclár ama a thabhairt duit. Nuair a chuireann tú tús leis na himeacht...

Léigh a thuilleadh...Leideanna do chainteoirí

Tá an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht sa Choimisiún Eorpach tar éis taithí a charnadh le blianta fada anuas. Tá roinnt leideanna réitithe ag ár n-ateangairí le haghaidh cainteoirí i gcruinnithe a bhfuil ateangaireacht ar siúl iontu. Féadfaidh tú bróisiúr PDF ina bhfuil an fhaisnéis sin a chló ...

Léigh a thuilleadh...Treoirlínte do chainteoirí in imeacht craolacháin gréasáin

Le teicneolaíochtaí sruthmheán nó craolacháin gréasáin, cuirtear ar chumas daoine féachaint ar chomhdhálacha tríd an Idirlíon, in aon áit chianrialaithe (oifig/baile). Nuair a chuirtear closchomhartha agus físchomhartha digiteach i dteannta cur i láthair sleamhnán (e.g.PowerPoint) a dhéantar sa seom...

Léigh a thuilleadh...Comhráite ilteangacha

Eagraíonn an Coimisiún Eorpach "comhráite" ilteangacha: déanann pearsana polaitiúla comhagallamh le saoránaigh Eorpacha atá nasctha leis an Idirlíon trí shaoráid chomhrá. Is féidir le daoine an comhrá a leanúint in aon cheann de na teangacha a sholáthraítear. Aistríonn ateangairí de chuid AS Ateanga...

Léigh a thuilleadh...Craolachán gréasáin ilteangach i dteannta comhrá idirlín

Is minic a bhíonn roinnt uirlisí meán le chéile i gcomhdhálacha fíorúla. Is gnách d'AS Ateangaireacht teaglaim de na cinn seo a leanas a chur ar fáil: "Craolachán gréasáin" lena gcumasaítear do dhaoine atá suite in ionad eile an chomhdháil a leanúint in aon cheann de na teangacha a gcuirtear ateanga...

Léigh a thuilleadh...Físchomhdhálú i dteannta tobtheachtaireachtaí

Go dtí seo, ní raibh na caighdeáin físchomhdhálaithe (.i. ITU-T H.320 arna úsáid le línte ISDN, nó gréasáin H.323 ar IP) ag teacht leis na riachtanais theicniúla le haghaidh na hateangaireachta comhuainí arna sonrú sa chaighdeán ISO-2603 agus sa doiciméad Cód le haghaidh Teicneolaíochtaí Nua arna gh...