Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Onnistuneen monikielisen kokouksen järjestäminen

Tulkkauksen pääosasto tarjoaa tulkkipalveluita vuosittain noin 10 000–11 000 kokouksessa. Tulkin tehtävänä on mahdollistaa erikielisten osanottajien välinen kommunikointi. Pääosaston kokemukset osoittavat, että monikielisen kokouksen osanottajien kommunikointitaidot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Niiden merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä suurempi on kokouksessa käytettyjen kielten lukumäärä ja mitä monimutkaisemmat tulkkausjärjestelyt ovat käytössä.

Monikielisten kokousten puheenjohtajien ja osanottajien on hyvä miettiä, miten heidän viestinsä välittyy tulkkauksen avulla. Tulkkien tehtävänä on saada kokous sujumaan ikään kuin kaikki osanottajat puhuisivat samaa kieltä. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joita noudattamalla viestinnän laatu paranee kokouksessasi.

Näissä ehdotuksissa on otettu huomioon erityisesti Euroopan komission työskentelyolosuhteiseet, mutta niitä voidaan soveltaa kaikkiin tulkattaviin kokouksiin. Voit vapaasti jäljentää tai käyttää näillä sivuilla annettuja tietoja ja luoda niihin linkkejä omista asiakirjoistasi tai www-sivuiltasi.

Lisä..Järjestäessäsi kokousta ajattele tulkkausta

Olet päättänyt järjestää kokouksen, jossa on tarjolla tulkkausta. Kokemuksen ja äskettäin tehdyn viestintätutkimuksen perusteella seuraavat seikat on tärkeää ottaa huomioon kokousta valmisteltaessa. Aivan aluksi tarkista nämä seikat : Viestintään liittyvät seikat Pohdi, järjestitkö aiempaan vastaava...

Lisä..Puheenjohtajana toimiminen tulkattavassa kokouksessa

Kullekin tulkkiryhmälle nimetään ryhmänjohtaja. Hän ottaa sinuun yhteyttä ennen kokouksen alkua ja varmistaa tulkattavat kielet sekä työskentelyolosuhteet/aikataulut. Kokousta avatessasi ilmoita, millä kielillä osanottajat voivat puhua ja mille kielille tulkkausta on tarjolla. Esittele asioiden käsi...

Lisä..Ohjeita puhujille

Euroopan komission tulkkauksen pääosaston tulkit ovat useiden vuosien kokemuksen perusteella laatineet muutamia ohjeita tulkattavissa kokouksissa puhujille. Voit halutessasi tulostaa pdf-version näistä ohjeista. Kun saat puheenvuoron, aseta mikrofoni suoraan eteesi ja ota kuulokkeet pois päästä. Ava...

Lisä..Ohjeita puhujille: webcasting-lähetys

Virtaustoistotekniikan (streaming) tai webcasting-lähetyksen ansiosta ihmiset voivat seurata kokouksia Internetin välityksellä missä tahansa. Kun digitaalinen ääni- ja videotekniikka yhdistetään kokoustilassa näytettäviin diaesityksiin (esim. PowerPoint) ja IRC-keskusteluihin, ihmiset voivat etäältä...

Lisä..Monikieliset Internet-keskustelut

  Euroopan komissio järjestää monikielisiä Internet-keskusteluja, joiden aikana poliittiset päättäjät ovat vuorovaikutuksessa keskusteluun liittyneiden unionin kansalaisten kanssa. Internet-keskustelua voi seurata millä tahansa kielellä, jolle keskustelu käännetään. Tulkkauksen pääosaston tulkit kää...

Lisä..Monikielinen webcasting-lähetys yhdistettynä Internet-keskusteluun

Virtuaalikokouksissa yhdistellään usein monia viestintävälineitä. Tulkkauksen pääosasto käyttää tavallisesti seuraavien välineiden yhdistelmää : Webcasting. Sen avulla muualla kuin kokoussalissa olevat ihmiset voivat seurata kokousta millä tahansa niistä kielistä, joilla simultaanitulkkaus on saliss...

Lisä..Videokokous yhdistettynä pikaviestitekniikkaan

Videokokousta koskevat standardit (kuten ISDN-liittymissä käytettävä ITU-T H.320 tai IP-verkoissa käytettävä H.323) eivät vielä vastaa simultaanitulkkauksen vaatimuksia, jotka esitetään ISO-2603-standardissa ja monien instituutioiden ja konferenssitulkkien käyttöönottamissa uutta teknologiaa koskevi...