Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mitmekeelsed kohtumised tulemuslikumaks

Suulise tõlke peadirektoraat kindlustab tõlkidega 10 000–11 000 kohtumist aastas. Tõlk peab võimaldama suhelda neil osalejatel, kel puudub ühine keel. Meie kogemuse kohaselt on osalejate suhtlemisoskused mitmekeelse kohtumise töös esmatähtsad. Mida suuremat arvu keeli kasutatakse ning mida keerulisem on tõlkekorraldus, seda enam peab see väide paika.

Mitmekeelset kohtumist juhatades või seal osaledes tasub mõelda sellele, kuidas tõlkimine sõnumit mõjutab. Tõlkide ülesanne on aidata kohtumisel kulgeda nii nagu see toimub siis, kui kõik räägivad ühte keelt. Teabevahetuse parandamiseks mitmekeelsel kohtumisel on meil järgmised näpunäited.

Alltoodud soovitustes arvestatakse eelkõige töötingimustega Euroopa Komisjonis, kuid need kehtivad üldiselt kõigi kohtumiste puhul, kus kasutatakse tõlget. Soovitusi võib kopeerida või linkida, et kasutada neis sisalduvat teavet.

Lugege täiendavalt...Kohtumist kavandades mõelge tõlkele

Olete otsustanud korraldada tõlkega kohtumise. Suur kogemus ja hiljutised kommunikatsioonialased uurimused osutavad, et kohtumist ette valmistades on olulised järgmised punktid. Palun lugege need punktid läbi, enne kui astute edasisi samme : Kommunikatsioon Millised on kogemused eelmisest kohtumises...

Lugege täiendavalt...Tõlkega kohtumise juhatamine

Igal tõlkemeeskonnal on juht. Ta võtab koosoleku juhatajaga ühendust enne kohtumise algust, et kinnitada, millistes keeltes on tõlge saadaval ja rääkida töötingimustest ning ajakavast. Kui te avate ürituse, siis öelge, millistes keeltes saavad osalejad rääkida ja millistes tõlget kuulata. Rääkige pä...

Lugege täiendavalt...Nõuanded sõnavõtjale

Suulise tõlke peadirektoraadil on paljude aastate kogemus. Meie tõlgid on koostanud mõned nõuanded sõnavõtjale tõlkega kohtumistel. Vastava PDF-faili võib soovi korral välja trükkida. Sõnavõtu ajal eemaldage kõrvaklapid ja asetage mikrofon otse enda ette. Seejärel lülitage mikrofon sisse. Kasutage o...

Lugege täiendavalt...Juhtnöörid veebiülekandes sõnavõtmiseks

Meediatehnoloogiad ja veebiülekanded võimaldavad internetikonverentsi jälgida ükskõik kui kaugelt (kodust/töökohalt). Digitaalse audio- ja videotehnika kasutamine koos kohapeal näidatavate slaididega (nt Powerpoint) ning online-vestlused ei ole eemaltosalejatele üksnes meeldejääv kogemus, vaid võima...

Lugege täiendavalt...Mitmekeelsed vestlused

    Euroopa Komisjon korraldab mitmekeelseid vestlusi: poliitikategelased suhtlevad online-vestlusel Internetti kasutavate Euroopa kodanikega. Online-vestlusi võib jälgida kõigis neil kasutatavates keeltes. Suulise tõlke peadirektoraat tagab iga saabuva küsimuse tõlke. Volinike (või teiste panelisti...

Lugege täiendavalt...Mitmekeelne veebiülekanne online-vestlusega

Virtuaalkonverentsidel kombineeritakse sageli erinevaid meedialahendusi. Suulise tõlke peadirektoraat kasutab enamasti : "Veebiülekanne" – võimaldab mujal asuvatel inimestel jälgida konverentsi kõigis keeltes, millele koosolekuruumis on sünkroontõlge; Interaktiivne online-vestlus. Mujal asuvad osale...

Lugege täiendavalt...Vahetu sõnumsidega videokonverents

Videokonverentsi standardid (so ITU-T H.320, mida kasutatakse ISDN-ühendusega, või H.323 IP-võrkudes) ei vasta seni sünkroontõlke tehnilistele nõuetele, mis on määratletud ISO-2603 standardis ja Uute Tehnoloogiate Koodeksis, mille on heaks kiitnud enamik kutselisi konverentsitõlke. Tavalistel videok...